Inställningar i kassaprogrammet - Mobila Betalsningslösningen

Inställningar i kassaprogrammet

Det finns flera inställningar som kan göras ifrån kassaprogrammet och några av dem kan vara bra att känna till. Framförallt handlar det om menyerna för att lägga till egna betalsätt, justera växelkassa samt ange kvittoinformation i kvittofoten.

Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer två kugghjul.

Inställningsfönstret öppnas och presenterar information om kassaprogrammet samt ger möjlighet att öppna de inställningsfunktioner som finns. 

 • Kassaregisterprogram är kassaregistermjukvarans namn.
 • IP-adress presenterar enhetens IP-adress. 
 • Terminal ID visar terminalens unika "terminal-ID". Detta ska spegla terminalens serienummer.
 • Version är den version som kassan använder för tillfället.
 • Tillverkare är kassamjukvarutillverkarens juridiska bolagsnamn.

 • Sök efter uppdateringar. Tryck på denna för att kontrollera samt genomföra uppdatering av kassaprogrammet. (Enbart ifall en central uppdatering är initierad). För generell uppdatering se mer om detta i separat avsnitt.
 • Lägg till Betalningsmedel. Används för att lägga till upp till två (2) egna betalsätt som används i kassans inbyggda betalafunktion eller på snabbknapp.
 • Ändra växelkassa används för att justera växelkassan ifall denna till exempel har angivits felaktigt. 
 • Ändra inställningar öppnar upp inställningsmenyn för Westpays terminal-ID och ska i regel aldrig förändras.
 • Kvittotext (Fot) ger möjlighet att ange fem extrarader längst ner på kvittot med valfri text.
 • CC Settings öppnar upp inställningsmöjligheter för den molnbaserade kontrollboxen och ska i regel aldrig förändras.