Inställningar i kassaprogrammet - Mobila Betalsningslösningen

Inställningar i kassaprogrammet

Det finns flera inställningar som kan göras ifrån kassaprogrammet och några av dem kan vara bra att känna till. Framförallt handlar det om menyerna för att söka efter uppdatering, justera växelkassa samt ange kvittoinformation i kvittofoten.

Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer två kugghjul.

Inställningsfönstret öppnas och presenterar information om kassaprogrammet samt ger möjlighet att öppna de inställningsfunktioner som finns. 

  • Terminaltyp anger att kortterminalen som används är systemets inbyggda.
  • IP-adress presenterar enhetens IP-adress. 
  • Tema används initialt enbart i mörkt men kan komma att ändras längre fram.
  • Version är den version som kassan använder för tillfället.

  • Sök efter uppdateringar. Tryck på denna för att kontrollera samt genomföra uppdatering av kassaprogrammet.
  • Lägg till Betalningsmedel används för att lägga till egna betalsätt som används i kassans inbyggda betalafunktion. Detta är inte samma som egna betalsätt registreras via Web Office. 
  • Ändra växelkassa används för att justera växelkassan ifall denna till exempel har angivits felaktigt. 
  • Ändra inställningar öppnar upp inställningsmenyn för Westpays terminal-ID och ska i regel aldrig förändras.
  • Kvittotext (Fot) ger möjlighet att ange fem extrarader längst ner på kvittot med valfri text.
  • CC Settings öppnar upp inställningsmöjligheter för den molnbaserade kontrollboxen och ska i regel aldrig förändras.