Guider / Manualer

Sätta igång enheten samt ansluta till Wi-Fi - Mobila Betalningslösningen

Sätta igång enheten och ansluta till Wi-Fi - Mobila Betalningslösningen För att kunna använda kassaterminalen behöver strömmen på enheten sättas igång. Om enheten har laddats ur helt aktiveras den inte automatiskt vid uppladdning då den behöver slås på som i guiden nedanför. Låt med fördel enheten laddas upp ordentligt innan den aktiveras. Längre ner i guiden förklarar vi också hur man kan ansluta till Wi-Fi. Starta upp enheten Börja med att dra av skyddsplasten från displayen om det är en...

Ansluta SIM-kort för mobildata - Mobila Betalningslösningen

Ansluta SIM-kort för mobildata - Mobila Betalningslösningen Om det inte finns Wi-Fi tillgängligt går det också bra att ansluta till Internet via ett SIM-kort över 3G- och 4G-näten. Innan SIM-kortet används måste dock PIN-koden avaktiveras. Undersök hur detta görs via mobiloperatören. Tänk också på att inte begränsa datamängden då en förbrukad datamängd innebär att kassasystemet inte kan kommunicera med kontrollenhet, betalkortsväxlar med mera och kommer således inte fungera. Det är också viktig...

Anmäla till Skatteverket - Mobila Betalningslösningen

Anmäla till Skatteverket Generellt ska kassaregister anmälas till Skatteverket (https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/kassaregister/saharanmalerdukassaregister.4.69ef368911e1304a62580008748.html) och den mobila kassalösningen är inget undantag från detta. För allmän information om vad som gäller registrering av kassaregister vänligen kontakta Skatteverket (https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/kassaregister/saharanmalerdukassaregister.4.69ef368911e1304a62580008748.html). Infor...

Byta kvittorulle - Mobila Betalningslösningen

Byta kvittorulle - Mobila Betalningslösningen Den mobila betalningslösningen är byggd för att automatiskt känna av ifall kvittopappret är slut eller saknas helt. Det går i nuläget inte att använda kassan om kvittorullen är slut eller saknas helt och kassan kommer att meddela om detta samt invänta åtgärd. Öppna locket och byt rulle Börja med att ta tag i mekanismen som "låser upp" kvittolocket. För bak locket. Töm platsen från papper samt plastrullen som pappret satt på. Placera e...

Flera kassor och användare samt annat tekniskt - Mobila Betalningslösningen

Flera kassaterminaler och användare samt annat tekniskt Alla enheter är "huvudkassor" Varje kassaterminal är helt fristående och respektive enhet fungerar som sin egen "huvudkassa". Själva försäljningsinformationen (grand total, z-historik, kvittohistorik med mera) styrs av kassans unika Terminal-ID samt butiken som är inloggad. Använder man flera kassor med en och samma inloggning (Web Office och kassainloggning) går det bra att bland annat använda samma knapplayout och artikelregister på des...

Logga in och starta upp dagen i kassaprogrammet - Mobila Betalningslösningen

Logga in och starta upp dagen i kassaprogrammet Efter att förberedelserna i Web Office (https://helpdesk.nutid.se/927985-Kom-i-G%C3%A5ng-med-Web-Office-Del-1---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen) är gjorda går det bra att starta upp kassaprogrammet och påbörja dagens försäljning. Om de förberedande stegen inte är genomförda kommer det inte heller gå att logga in i kassaprogrammet. Gå därför alltid igenom samtliga kom-i-gång-guider (https://helpdesk.nutid.se/111831-Kom-i-G%C3%A5ng) som finns til...

Översikt och förklaring av kassaprogrammet - Mobila Betalningslösningen

Översikt och förklaring av kassaprogrammet Försäljningsvyn är uppdelat huvudsakligen i tre delar. Längst upp i toppen finns de förinställda och statiska genvägarna till kassans snabbfunktioner såsom att parkera kvitto, ge rabatt, söka efter artiklar med mera. I den övre delen framgår även ifall "Återköpsläge" är aktiverat eller ej samt information om det senaste inslaget. Snabbfunktionsknapparna i toppen finns alltid tillgängliga och går inte att förändra. Den mittersta delen är själva knap...

Lägga till en knapp som öppnar upp fler knappar (undermenyer) - Mobila Betalningslösningen

Lägga till en knapp som öppnar upp fler knappar (undermenyer) Det går utmärkt att skapa undermenyer i kassan för att till exempel kategorisera knapparna. Det kan röra sig om olika menyer eller andra avdelningar. Eller om man helt enkelt börjar få för många snabbknappar på förstasidan. Det går bra att bygga undermenyer som öppnar upp även fler undermenyer i varandra för att på så sätt ytterligare göra inslagsfönstret ännu mer lätthanterligt. Börja gärna med att ta del av avsnittet som förklara...

Lägga till egna snabbknappar för betalning såsom Kort, Swish och mer - Mobila Betalningslösningen

Lägga till egna snabbknappar för betalning såsom Kort, Swish och mer Det finns inget krav på att lägga upp egna knappar för betalsätt men rekommendationen är att använda dessa för att underlätta hanteringen. I kassan finns en inbyggd betalfunktion oavsett om snabbknappar programmeras för detta eller ej. Fördelen med snabbknapparna är bland annat att dessa går att länka till en knapp som automatiskt slår ut ett belopp mot ett visst betalsätt. Det är ofta ett snabbare sätt att hantera betalninga...

Skapa en snabbknapp för fast eller valfri rabatt - Mobila Betalningslösningen

Skapa en snabbknapp för fast eller valfri rabatt Börja gärna med att ta del av avsnittet som förklarar hur man skapar, ändrar och sparar knappar (https://helpdesk.nutid.se/190842-Skapa-%C3%A4ndra-och-spara-knappar-samt-knapplayout---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen?r=1) samt knapplayout. Fast eller Valfri Rabatt För att använda en snabbknapp till att rabattera inslagen på kvittot kan man använda funktionerna "Fast rabatt" eller "Valfri rabatt". Skillnaden är att fast rabatt går att förbest...

Skapa knapp som infogar text på kvittot (fast och valfri) - Mobila Betalningslösningen

Skapa knapp som infogar text på kvittot (fast och valfri) Börja gärna med att ta del av avsnittet som förklarar hur man skapar, ändrar och sparar knappar (https://helpdesk.nutid.se/190842-Skapa-%C3%A4ndra-och-spara-knappar-samt-knapplayout---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen?r=1) samt knapplayout. Fast eller Valfri text Det finns två funktionsval för att lägga till text på kvittot. Antingen via att infoga funktionen "Fast textrad" eller "Valfri textrad". Skillnaden mellan dessa två är att d...

Sälja flera artiklar på en knapptryckning - Mobila Betalningslösningen

Sälja flera artiklar på en knapptryckning Börja gärna med att ta del av avsnittet som förklarar hur man skapar, ändrar och sparar knappar (https://helpdesk.nutid.se/190842-Skapa-%C3%A4ndra-och-spara-knappar-samt-knapplayout---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen?r=1) samt knapplayout. För att skapa en knapp som säljer flera artiklar används macrofunktionen "Artiklar" i rullistan. Sök därefter fram en artikel i taget som ska användas på knappen. Tryck på "Plus"-symbolen för att lägga till artik...

Genomföra generell försäljning - Mobila Betalningslösningen

Genomföra generell försäljning För att demonstrera hur man kan genomföra en helt vanlig och enkel försäljning börjar vi med att ange vad kunden ska köpa. I detta exempel handlar det om en bok som ska säljas med öppet pris då den specifika boken inte finns registrerad i artikelregistret (https://helpdesk.nutid.se/416629-Registrera-Artiklar---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen). Snabbknappen "Öppet Pris Böcker" är förinställd mot varugruppen (https://helpdesk.nutid.se/318336-L%C3%A4gga-till-och-%C...

Genomföra en kortbetalning - Mobila Betalningslösningen

Genomföra en kortbetalning Börja med att ange varorna som kunden ska betala för och tryck sedan vidare för kortbetalning, antingen via egenplacerad snabbknapp eller den inbyggda betalafunktionen på samma sätt som vid en generell betalning (https://helpdesk.nutid.se/239979-Genomf%C3%B6ra-generell-f%C3%B6rs%C3%A4ljning---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen). Den inbyggda kortbetalningsmjukvaran från Westpay tar automatiskt över transaktionen samt hanteringen av kommunikation till inlösare och när ...

Genomföra betalning mot eget betalsätt på snabbknapp (Swish med flera) - Mobila Betalningslösningen

Genomföra betalning mot eget betalsätt på snabbknapp (Swish med flera) Börja med att slå in de varor som kunden ska köpa och tryck därefter på snabbknappen för betalsättet (https://helpdesk.nutid.se/262959-L%C3%A4gga-till-egna-snabbknappar-f%C3%B6r-betalning-s%C3%A5som-Kort-Swish-och-mer---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen). Tänk på att själva betalningen behöver hanteras separat! Kontrollera alltid noga att kunden har betalat innan utslaget mot betalsättet sker. Ange det belopp som kunden e...

Skapa knappar för att sälja - Mobila Betalningslösningen

Skapa knappar för att sälja Börja gärna med att ta del av avsnittet som förklarar hur man skapar, ändrar och sparar knappar (https://helpdesk.nutid.se/190842-Skapa-%C3%A4ndra-och-spara-knappar-samt-knapplayout---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen?r=1) samt knapplayout. Den mest vanliga funktionen för en knapp är att slå in försäljning. Detta går att sätta upp på olika sätt. Antingen genomför knappen direkt ett inslag mot en specifik artikel eller som ett fast pris mot en varugrupp. Det går ock...

Skapa, ändra och spara knappar samt knapplayout - Mobila Betalningslösningen

Skapa, ändra och spara knappar samt knapplayout I denna guide går vi igenom hur man kan skapa, förändra samt spara knapparna och knapplayouten som ska användas i kassan. Knapparna är en grundsten i kassan och minst en layout behövs för att kassan ska fungera. Knapparna fungerar som "genvägar" till antingen en funktioner eller försäljningar och all knappadministration görs ifrån molntjänsten Web Office. Man bygger på egen hand upp sin knapplayout, anpassar den och gör den personlig. Det går ocks...

Lägga till egna betalsätt - Mobila Betalningslösningen

Lägg till egna betalsätt Det går bra att lägga till två (2) egna (valfria) betalsätt som ska gå att ta emot i kassan. Det kan till exempel vara specifika lokala presentkort som ska särskiljas mot de vanliga presentkorten eller varför inte det populära betalningsalternativet Swish. Börja med att namnsätta betalsätten i kassaprogrammets inställningsmenyner för att de ska läggas till i "betalmenyn". Dessa går sedan att med fördel att registrera som snabbknappar via Web Office för en snabbare hante...

Lägg till / Ändra Bokföringsinformation (Kontering) samt aktivera och skapa SIE-fil - Mobila Betalningslösningen

Ändra Bokföringsinformation, Betalningsinställningar och skapa SIE-fil I detta avsnitt tittar vi på de redovisningsinställningar som finns tillgängliga för kassan. Dessa inställningar kräver att funktionen för bokföringsfil (SIE-fil) är aktiverad. För att aktivera SIE-fil behöver butiken förberedas i bakomliggande styrsystem. Detta görs vanligtvis i samband med beställning av kassan men kan också göras i efterhand. Om funktionen inte är aktiverad på er butik tag kontakt med er säljare för att...

Ändra en artikel i efterhand (Ändra pris med mera) - Mobila Betalningslösningen

Ändra en artikel i efterhand (Ändra pris med mera) Logga in på Web Office Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Artiklar". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden (https://helpdesk.nutid.se/927985-Kom-i-G%C3%A5ng-med-Web-Office-Del-1---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen) för mer information om detta. Ändra artikelinformation Det går när som helst bra att gå tillbaka och ändra benämning, streckkod, inpris och utpris på en artikel genom att ...

Registrera Artiklar - Mobila Betalningslösningen

Registrera Artiklar Artiklar är de unika varor som ska gå att sälja i kassan. Det går bra att arbeta med kassan utan att registrera artiklar och enbart genomföra försäljningen som "öppna inslag" direkt mot artikelgrupperna. Men ett väl uppsatt artikelregister ger bland annat kassans z-rapport möjlighet att räkna ut marginalen (TB och TG) korrekt samt även presentera försäljningsstatistiken på Web Office mer utförligt. Många anser det också upplevas mer lämpligt att de specifika varorna som kund...

Lägga till och ändra Artikelgrupper - Mobila Betalningslösningen

Lägg till och ändra Artikelgrupper Artikelgrupper är hjärtat i försäljningen. Utan artikelgrupper går det inte att genomföra någon försäljning. Artikelgrupperna fungerar som en "avdelning" som man både kan utföra valfri försäljning mot eller fylla på med artiklar (varor). Artikelgruppen bestämmer den momssats som både gruppen och allt dess innehåll säljs med. Det är viktigt att ange korrekt momssats och vid minsta osäkerhet kontakta er redovisare för detta. När artikelgrupperna är registrer...

Ändra och skapa användare - Mobila Betalningslösningen

Ändra och skapa användare Systemet är redan förinställt med den användaren (e-postadressen) som anmäldes tillsammans med beställningen av kassan och man behöver inte aktivt lägga in använda för att komma igång. Det går bra att börja arbeta med den som redan finns upplagd vid leverans. Logga in på Web Office Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office. Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden (https://helpdesk.nutid.se/927985-Kom-i-G%C3%A5ng-med-Web-Office-Del-1---Mobila...

Ändra butiksinformation som syns längst upp på kvittot - Mobila Betalningslösningen

Ändra butiksinformation som syns längst upp på kvittot Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Butiker". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden (https://helpdesk.nutid.se/927985-Kom-i-G%C3%A5ng-med-Web-Office-Del-1---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen) för mer information om detta. Markera butikens namn i det högra fönstret och ange därefter relevant information om er butik. Samtliga fält utom de två nedersta är obligatoriska och fältet för or...

Påbörja ett nytt kvitto / Rensa hela kvittot - Mobila Betalningslösningen

Påbörja ett nytt kvitto / Rensa hela kvittot Om samtliga inslag ska rensas bort från det pågående kvittot görs detta lämpligast med snabbknappen i toppmenyn avsedd för ändamålet. Tryck på knappen som föreställer en papperskorg och svara "JA" på följdfrågan. Alla inslag rensas och kassan är därefter redo att arbeta på ett nytt kvitto.

Granska och förändra ett pågående kvitto - Mobila Betalningslösningen

Granska och förändra ett pågående kvitto För att granska innehållet i det pågående kvittot går det bra att "dubbelklicka" på antingen totalsummabeloppet längst ner i bild eller på "senaste inslaget" längre upp till höger. Detta fyller samma funktion och öppnar upp en granskning av det pågående kvittot där det också går att göra förändringar likt att minska antal, öka antal, ta bort enstaka varor från kvittot samt att lägga till rabatt och text på enstaka artiklar. Dubbeltryck för att öppna ...

Rabattera försäljning - Mobila Betalningslösningen

Rabattera försäljning Det finns olika sätt att rabattera försäljningen. Antingen genom att använda den inbyggda funktionen för rabatt, använda en snabbknapp för att ge fast eller valfri rabatt eller att lämna rabatt på en specifik vara. De olika varianterna kan göra en stor skillnad på totalbeloppet och det är viktigt att man använder relevant funktion vid önskad rabatt. Inbyggda rabattfunktionen Via den inbyggda rabattfunktionen i toppmenyn går det att lämna rabatt i procent eller i kron...

Utföra Återköp / Retur - Mobila Betalningslösningen

Utföra Återköp / Retur Det går att genomföra återköp antingen som ett manuellt inslag eller genom att hämta ursprungskvittot från menyn "Tidigare Kvitton" (https://helpdesk.nutid.se/876121-Tidigare-Kvitto-Skriva-ut-kvittokopia-%C3%85terk%C3%B6p-fr%C3%A5n-ett-kvitto---Mobila-Betalningsl%C3%B6sningen). I detta exempel tittar vi på hur man gör ett manuellt återköp. Börja med att aktivera kassans "Återköpsläge" genom att trycka på knappen för detta i toppmenyn. Kassan växlar över och arbetar d...

Parkera och hämta kvitto - Mobila Betalningslösningen

Parkera och hämta kvitto Om ett kvitto behöver parkeras går det bra att göra detta genom att trycka på symbolen i toppmenyn som föreställer en parkeringsskylt. Om det pågående kvittot inte innehåller några inslag öppnar "P"-knappen istället upp administrationsfönstret för de parkerade kvittona. Parkera ett kvitto Börja med att slå in varor på kvittot och tryck sedan på "P"-knappen. Ange ett namn på det parkerade kvittot. Det går bra att ange detta på siffrorna eller trycka i fältet "Sätt...

Sök artiklar via kassaprogrammet och välj dem till kvittot - Mobila Betalningslösningen

Sök artiklar via kassaprogrammet och välj dem till kvittot Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer ett förstoringsglas för att öppna upp tillgången till det artikelregister som registrerats i Web Office. Tips! Om ändringar har gjorts i Web Office laddas dessa in vid bland annat varje inloggning i kassaprogrammet. Tag därför för vana att logga ut och logga in i kassan efter att ändringar är gjorda. En utloggning ifrån kassaprogrammet utför inte ett dagsavslut och påverkar inte dagens fö...

Tidigare Kvitto / Skriva ut kvittokopia / Återköp från ett kvitto - Mobila Betalningslösningen

Tidigare Kvitto / Skriva ut kvittokopia / Återköp från ett kvitto För att komma åt tidigare utslagna kvitto går det bra att öppna upp menyn för detta. Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer en klocka som går baklänges. Urvalet går att göra i ett datumintervall. Ange från- och till-datum för urvalet som ska presenteras i listan nedanför. Återköp och Kvittokopia För att skriva ut en kvittokopia tryck på den blåa knappen "KOPIA" och för att göra ett återköp av ett kvitto tryck på k...

Tillgängliga kassarapporter - Mobila Betalningslösningen

Tillgängliga kassarapporter Det finns olika rapporter som går att ta ut från kassaprogrammet. Bland annat går det att ta ut periodrapporter, kopior på tidigare dagsavslut (Z-Rapporter), journalrapport och dagens X-Rapport. Initialt är det enbart direkt via kassaprogrammet som dessa rapporter kan nås samt majoriteten av rapporterna via utskrift på kvittoskrivaren. Journalrapporten kommer finnas tillgänglig för mejlutskick i kommande kassaversion i förutsättning att butiksinställningarna (https:/...

Genomföra Dagsavslut / Z-Rapport (Stänga försäljningsdagen) - Mobila Betalningslösningen

Genomföra Dagsavslut / Z-Rapport (Stänga försäljningsdagen) När dagen är slut ska man genomföra ett så kallat dagsavslut (Z-Rapport). Detta stänger försäljningsmöjligheterna för dagen och skriver ut Z-Rapporten. När dagsavslutet är gjort går det inte längre att genomföra mer försäljning på försäljningsdagen. Det går däremot att öppna upp kassan igen och godkänna växelkassan för nästkommande försäljningsdag samt fortsätta att sälja. Om detta görs registreras således försäljningen på nästkommande...

Inställningar i kassaprogrammet - Mobila Betalsningslösningen

Inställningar i kassaprogrammet Det finns flera inställningar som kan göras ifrån kassaprogrammet och några av dem kan vara bra att känna till. Framförallt handlar det om menyerna för att lägga till egna betalsätt, justera växelkassa samt ange kvittoinformation i kvittofoten. Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer två kugghjul. Inställningsfönstret öppnas och presenterar information om kassaprogrammet samt ger möjlighet att öppna de inställningsfunktioner som finns. - Kassaregi...

Massavslut / Avsluta flera dagar (Om kassan inte varit använd på flera dagar) - Mobila Betalningslösningen

Massavslut / Avsluta flera dagar (Om kassan inte varit använd på flera dagar) Om kassan inte har varit använd på flera dagar kommer man mötas av ett fönster vid dagsavslutet som avslutar flera dagar i en knapptryckning. En samlingsrapport skrivs ut och kassan är därefter redo att användas direkt. Alla dagar kommer få sitt eget Z-nummer och respektive dag går att skriva ut om så önskas separat ifrån tidigare dagsavslut (https://helpdesk.nutid.se/166961-Tillg%C3%A4ngliga-kassarapporter---Mobila...

Uppdatera kassamjukvaran - Mobila Betalningslösningen

Uppdatera kassamjukvaran Det är viktigt att säkerställa en uppdaterad mjukvara då det kontinuerligt bland annat genomförs optimeringar, funktionsförbättringar och stabiliseringar av systemet. Det finns i nuläget två sätt att uppdatera kassamjukvaran. - Via en automatisk centralt utskickad uppdatering. (#automatisk) - Manuellt via "Application Updater". (#manuellt) Räkna med att en uppdatering och omstart av terminalen vanligtvis är helt klart på mellan fem till tio minuter. Automa...