Lägga till och ändra Artikelgrupper - Mobila Betalningslösningen

Lägg till och ändra Artikelgrupper

Artikelgrupper är hjärtat i försäljningen. Utan artikelgrupper går det inte att genomföra någon försäljning. 

Artikelgrupperna fungerar som en "avdelning" som man både kan utföra valfri försäljning mot eller fylla på med artiklar (varor). Artikelgruppen bestämmer den momssats som både gruppen och allt dess innehåll säljs med. Det är viktigt att ange korrekt momssats och vid minsta osäkerhet kontakta er redovisare för detta. 

När artikelgrupperna är registrerade behöver man inte göra mer för att kunna sälja mot dessa och kan direkt gå vidare till att skapa knapplayout. Vill man arbeta med ett artikelregister där man även kan ange in- och utpris på respektive artikel för bland annat TG- och TB-beräkning går det bra men är inget krav för att komma igång med kassan. Vi rekommenderar dock att arbeta med artiklar för att få en bättre översikt och statistik på sålda varor samt för möjligheten för kassan att kunna räkna ut förtjänsten. Försäljning som görs mot artikelgrupper går inte att särskilja på samma sätt som unika artiklar och belastar också gruppen som en totalsumma i försäljningen. 

 

Logga in på Web Office

Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Artikelgrupper". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden för mer information om detta.

Skapa en artikelgrupp

För att lägga till en ny artikelgrupp anges namnet (benämningen) på gruppen i fältet för detta. OBS! Detta kommer vara information som kan synas på kundens kvitto. 

Välj relevant moms för artikelgruppen och eventuella redovisningskonton. Redovisningskontofälten finns enbart tillgängliga ifall funktionen för SIE-fil är aktiverad. Detta går även att vid behov komplettera i efterhand genom att trycka på knappen "Ändra" på en befintlig artikelgrupp.

Tryck på knappen "Spara" för att slutföra och artikelgruppen är registrerad. 

Ändra en artikelgrupp

I den nedre delen av fönstret är listan över de grupper som finns registrerade. Tryck på knappen "Ändra" till höger för att öppna upp fönstret för detta.

Det går inte att ändra namn eller moms på en befintlig grupp. Om det är felregistrerat behöver således en ny grupp med rätt uppgifter skapas och den felaktiga raderas.

En raderad grupp påverkar inte historisk försäljning då en artikelgrupp som har eventuell försäljnings kopplad till sig "arkiveras" i systemet.

En artikelgrupp som innehåller artiklar går inte heller att radera. Då behöver först artiklarna flyttas till en annan grupp genom att trycka på knappen "Flytta web-artiklar från denna web-artikelgrupp..."

Fälten för redovisningskontor är enbart synligt ifall funktionen för bokföringsfil är aktiverad (SIE-fil).

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.