Översikt och förklaring av kassaprogrammet - Mobila Betalningslösningen

Översikt och förklaring av kassaprogrammet

Försäljningsvyn är uppdelat huvudsakligen i tre delar.

Längst upp i toppen finns de förinställda och statiska genvägarna till kassans snabbfunktioner såsom att parkera kvitto, ge rabatt, söka efter artiklar med mera. I den övre delen framgår även ifall "Återköpsläge" är aktiverat eller ej samt information om det senaste inslaget. Snabbfunktionsknapparna i toppen finns alltid tillgängliga och går inte att förändra.

Den mittersta delen är själva knapplayouten och är en dynamisk del av kassan. Denna administrerar man på egen hand via Web Office där funktioner, undermenyer och försäljning enkelt placeras på knapparna för att göra kassan så enkel och effektiv som möjligt.

Den nedersta delen av skärmen presenterar kvittototalen samt innehåller också kassans förprogrammerade betalaknapp. För att öppna upp en förhandsgranskning över det pågående kvittot, där man också kan redigera innehållet, går det bra att dubbelklicka på kvittosumman. Den inbyggda betalaknappen är fixerad och finns alltid tillgänglig i det nedre högra hörnet.