Logga in och starta upp dagen i kassaprogrammet - Mobila Betalningslösningen

Logga in och starta upp dagen i kassaprogrammet 

Efter att förberedelserna i Web Office är gjorda går det bra att starta upp kassaprogrammet och påbörja dagens försäljning. Om de förberedande stegen inte är genomförda kommer det inte heller gå att logga in i kassaprogrammet. Gå därför alltid igenom samtliga kom-i-gång-guider som finns tillgängliga innan kassaprogrammet öppnas upp för första gången. 

 

Logga in

Logga in i kassaprogrammet med samma uppgifter som används på Web Office. Användarnamn är alltid en e-postadress. 

Gör eventuella relevanta följdval för butik och knapplayout om frågan om detta uppkommer. Om det enbart finns en knapplayout och butik så laddar kassaprogrammet vidare automatiskt.

 

Godkänna växelkassan

Det första man möts av när en ny dag startas är fönstret för att godkänna dagens växelkassa, i förutsättning att växelkassan inte godkändes efter stängningen dagen före. Även om verksamheten inte hanterar kontanter kommer initialt detta fönster vara obligatorisk. Angiven växelkassa ska spegla den summa kontanter som finns i en eventuell kassalåda vid starten av dagen. Används inte kontanter anges växelkassan som noll vartefter dagens försäljning är redo att påbörjas.

Om växelkassan anges felaktig eller av annan anledning behöver justeras under dagen se separat avsnitt om hur man kommer åt inställningen för att justera växelkassan.

Efter att växelkassan är godkänd är kassan redo att börja användas direkt!

 


Eventuellt dagsavslut (Z-Rapport) för tidigare dagar

Om det inte är gjort något dagsavslut (Z-Rapport) för gårdagen uppkommer frågan om detta efter att inloggningen är gjord.

Vanligtvis görs avstämningen vid stängningen dagen före men om detta fönster visas bör dagarna kontrolleras. Det går bra att svara "NEJ" och fortsätta sälja på föregående försäljningsdag fram till klockan 09:00 vartefter ett dagsavslut blir tvingande för gårdagens försäljning. (Detta för butiker som har nattöppet och vill kunna fortsätta försäljning över till nästa dygn.)

Svara "JA". 

I exemplet nedanför är den fysiska och aktuella försäljningsdagen 18-06-2021 vilken innebär att denna dag inte ska avslutas. Alla dagar fram till och med det "gröna reglaget" kommer att avslutas och i detta exempel avmarkeras således 18-06-2021 då avslutet enbart gäller 17-06-2021.

Detta är också samma fönster som används vid ett så kallas "massavslut" till exempel ifall butiken varit stängd en längre tid. Se mer om "massavslut" i separat avsnitt.

Vid behov avmarkera dagen genom att trycka en gång på reglaget till vänster om "Datum".

Föregående dag markeras automatiskt och avslutet kommer enbart genomföras av denna (samt alla eventuella tidigare dagar i listan) och inte påverka dagen efter markören (i exemplen 18-06-2021). Tryck på knappen "Skapa" för att gå vidare.

När ett dagsavslut utförs (samt vid utskrift av andra rapporter) går det att välja gruppering på utskriften.

Välj "Produkter" för att rapporten ska specificera artikelgrupper men även de ingående sålda artiklarna för dagen.

Välj "Produktgrupper" för att rapporten ska gruppera enbart på "artikelgruppsnivå". 

När detta är gjort går det bra att börja arbeta med kassan.