Massavslut / Avsluta flera dagar (Om kassan inte varit använd på flera dagar) - Mobila Betalningslösningen

Massavslut / Avsluta flera dagar (Om kassan inte varit använd på flera dagar) 

Om kassan inte har varit använd på flera dagar kommer man mötas av ett fönster vid dagsavslutet som avslutar flera dagar i en knapptryckning. En samlingsrapport skrivs ut och kassan är därefter redo att användas direkt.

Alla dagar kommer få sitt eget Z-nummer och respektive dag går att skriva ut om så önskas separat ifrån tidigare dagsavslut under rapportmenyn. Z-Rapporten som skrivs ut vid "massavslut" innehåller Z-numret "från" det första i avstämningen och "till" det sista samt innehåller även "datum från" och "datum till" som rapporten avser.

 

Massavslutsfönstret

I detta exempel är det måndag och kassan har inte använts på flera dagar. Fönstret för "massavslut" öppnas på skärmen när kassan startas upp, såsom på bilden nedanför, där vi kommer att avmarkera måndagen i listan då vi inte vill stänga denna dag. Om måndagen också ska stängas går det bra att låta denna vara markerad för avslut med "reglaget" till vänster om datum.

Vi trycker på reglaget för måndagen så att denna skjuts till vänster och avmarkeras ifrån massavslutet. 

Reglaget övergår istället till att markera söndagen som den sista dagen i massavslutet och måndagen kommer att förbi öppen för försäljning. (Samtliga dagar före det högerställda reglaget kommer att avslutas och behöver inte manuellt markeras).

Tryck därefter på knappen "Skapa" i nedre delen av fönstret.

När ett avstämning utförs uppkommer frågan om hur rapporten ska grupperas.

Välj "Produkter" för att rapporten ska specificera artikelgrupper men även de ingående sålda artiklarna för dagen.

Välj "Produktgrupper" för att rapporten ska gruppera enbart på "artikelgruppsnivå". 

När grupperingen är vald kommer massavstämningen genomföras och rapporten skrivas ut på kvittoskrivaren.