Tillgängliga kassarapporter - Mobila Betalningslösningen

Tillgängliga kassarapporter

Det finns olika rapporter som går att ta ut från kassaprogrammet. Bland annat går det att ta ut periodrapporter, kopior på tidigare dagsavslut (Z-Rapporter), journalrapport och dagens X-Rapport. Initialt är det enbart direkt via kassaprogrammet som dessa rapporter kan nås samt majoriteten av rapporterna via utskrift på kvittoskrivaren. Journalrapporten kommer finnas tillgänglig för mejlutskick i kommande kassaversion i förutsättning att butiksinställningarna för detta är gjorda.

Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer ett rapportblad för att komma till rapportfönstret.

Välj därefter relevant rapport för utskriften genom att trycka på knappen för denna.

Vid flera rapporter uppkommer följdfrågan om rapporten ska grupperas efter "Produkter" eller "Produktgrupper".

Gruppering efter "Produkter" innebär att rapporten inkluderar en specifikation över de eventuella artiklar som blivit sålda och antalet av respektive.

Gruppering efter "Produktgrupper" kortar ner utskriften något och summerar enbart på artikelgruppsnivå och utesluter de specifika artiklarna från rapporten.

 

  • X-Rapport tar ut en summering av försäljningsdagen fram till tidpunkten för utskriften.
  • Dagsavslut Historik öppnar upp listan med alla tidigare dagsavslut (Z-Rapporter) där man enkelt kan skriva ut kopior av dessa en i taget.
  • Journalrapport skriver ut journalrapport för vald period. Initialt på kvittoskrivaren. Tänkt på att detta kan förbruka väldigt mycket kvittopapper.
  • Periodrapport tar ut en summering (ett kassasammandrag) över vald period. Denna kan användas som till exempel en veckosummering eller månadssummering. 
  • Dagsavslut genomför och stänger dagens försäljning (Z-Rapport) vilket vi går igenom ytterligare i separat avsnitt. 
  • Skapa SIE-fil skapar en summerad SIE-fil efter datumvalen. Filen mejlas till mottagaren som är förinställd via Web Office.

 


Exempel på en X-Rapport och en Z-Rapport