Ändra butiksinformation som syns längst upp på kvittot - Mobila Betalningslösningen

Ändra butiksinformation som syns längst upp på kvittot

Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Butiker". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden för mer information om detta.

Markera butikens namn i det högra fönstret och ange därefter relevant information om er butik. Samtliga fält utom de två nedersta är obligatoriska och fältet för organisationsnummer går inte att förändra.

De två nedersta fälten "Användarnamn och Secretkey" används för att integrera systemet mot styrportalen som hanterar utskick av bland annat SIE-filer och journalrapport via e-post. Om dessa två fält är tomma och funktionerna önskas undersök med er säljare för tillgången till uppgifterna som ska matas in i dessa två fält.

Glöm inte att trycka på knappen "Spara" när uppgifterna är angivna.

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.