Rabattera försäljning - Mobila Betalningslösningen

Rabattera försäljning

Det finns olika sätt att rabattera försäljningen. Antingen genom att använda den inbyggda funktionen för rabatt, använda en snabbknapp för att ge fast eller valfri rabatt eller att lämna rabatt på en specifik vara. De olika varianterna kan göra en stor skillnad på totalbeloppet och det är viktigt att man använder relevant funktion vid önskad rabatt. 

 

Inbyggda rabattfunktionen

Via den inbyggda rabattfunktionen i toppmenyn går det att lämna rabatt i procent eller i kronor. Tryck på symbolen som föreställer rabatt och ange därefter hur rabatten ska lämnas. 

När denna funktion används räknar kassaprogrammet fram och sprider ut rabattbeloppet i procentuellt fördelade avdrag på respektive inslag och systemet kommer därmed räkna ut bruttobeloppet som en minskning på samtliga av kvittots artiklar oavsett när på kvittot denna rabatt lämnas. Man kan kort säga att denna rabatt utgår ifrån kvittots aktuella totalbelopp för att räkna ut minskningen som sedan sprids ut på varorna. Det går också att använda funktionen igen och systemet gör på samma sätt som tidigare vilket innebär att denna funktion fortsätter att rabattera även redan rabatterade varor.

Ange mängden rabatt och därefter om det avser procent eller kronor på knapparna nedanför. 

Tips! Det går att ersätta "rabattexten" med en egen text genom att klicka i fältet längst upp och på egen hand ange text.

Tänk på att procentuell rabatt som lämnas med denna funktion räknas ut efter kvittots totalbelopp! Avser en viss procentuell rabatt enbart en specifik vara behöver funktionen för att rabattera enskilda artiklar användas. Se mer om detta längre ner.

 

Via snabbknapp från Web Office

Funktionen för rabatt på en egen snabbknapp via Web Office går att styra antingen till att öppna samma rabattfönster som ovan (valfri rabatt) eller genom att ange en specifik rabatt direkt på knappen (fast rabatt). Funktionen i sig hanterar rabatten på samma sätt som den inbyggda funktionen ovan och den procentuella beräkningen utförs likadant. 

 

Rabattera enstaka artiklar

Om rabatten inte ska räknas utefter kvittots totalbelopp går det att välja enstaka artiklar som rabatten enbart ska räknas efter. Dubbelklicka på totalsummabeloppet längst ner i försäljningsfönstret för att öppna granskningsvyn av det pågående kvittot. 

Tryck därefter på den röda "pennan" till höger om inslaget som ska rabatteras.

Tryck på den blå knappen "Rabatt" och ange rabatt i procent eller kronor vartefter rabatten enbart kommer att beräknas utefter detta inslag. 

Rabatten presenteras i informationsfönstret. Slutför genom att trycka på den gröna "OK"-knappen. 

Tips! För att radera en rabatt kopplat till en specifik artikel öppna upp samma vy och tryck på symbolen som föreställer en röd papperskorg under rabattinslaget.