Registrera Artiklar - Mobila Betalningslösningen

Registrera Artiklar

Artiklar är de unika varor som ska gå att sälja i kassan. Det går bra att arbeta med kassan utan att registrera artiklar och enbart genomföra försäljningen som "öppna inslag" direkt mot artikelgrupperna. Men ett väl uppsatt artikelregister ger bland annat kassans z-rapport möjlighet att räkna ut marginalen (TB och TG) korrekt samt även presentera försäljningsstatistiken på Web Office mer utförligt. Många anser det också upplevas mer lämpligt att de specifika varorna som kunden handlar framgår på kvittot vilket de inte gör om man exempelvis säljer valfria inslag direkt mot varugruppen.

 

Logga in på Web Office

Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office. Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden för mer information om detta.

För att registrera de separata varorna (artiklarna) som ska gå att sälja öppna menyn "Artiklar"

Skapa en artikel (vara)

Fönstret är automatiskt redo att skapa en ny artikel när detta öppnas. Ange relevant information om produkten och slutför genom att trycka på knappen "Spara". Systemet räknar automatiskt upp artikelnumret och ser till att detta håller sig unikt. Det går bra att på egen hand ange ett annat artikelnummer om så önskas. Det går däremot inte att ändra artikelnummerserien. 

 

Information om de olika fälten

Streckkod

Streckkod är valfritt och fyller ingen funktion i dagsläget. Möjligen kommer detta se annorlunda ut i framtiden.

Enhet

Enhet är som standard "stk" (styck) vilket innebär att artikeln blir automatiskt inslagen om denna placeras på en snabbknapp.

Det finns en rad olika "enheter" att koppla artiklarna till och där vissa av dem är förenat med en tilläggsfunktion vid inslag i kassan.

Tips! Använd enhet "X St" för att få fram ett "antalsfönster" vid försäljningstillfället. Detta tilläggsfönster gäller enbart ifall artikeln är programmerad till en snabbknapp och kan användas till exempel där en vara alltid säljs i en viss mängd. "X St" arbetar enbart med heltal vid val av antal. 

Använd enhet "Kg" för att få upp ett fönster som kan användas för vikt på samma sätt som ovan. Här går det bra att ange "vikt" decimalt till exempel om man säljer en viktvara som ofta blir just decimalt. 

Vissa av enheterna fyller i dagsläget ingen funktion men kan komma att bli en del av statistiken eller urval i framtiden. För ytterligare fördjupad information om enheter se kommande separat dokumentation för detta.

Beskrivning

Beskrivningen är namnet på varan. Tänk på att detta även kommer att synas på kundens kvitto.

Inpris och Utpris

Inpris anges alltid exklusive moms och utpriset inklusive moms. Systemet utgår ifrån dessa uppgifter för att beräkna bland annat TG (täckningsgrad) och TB (täckningsbidrag). Om det inte anges ett inpris (antingen lämnas tomt eller anges med siffran noll) kommer förtjänsten räknas till 100 procent. Det är valfritt att ange inpris. Om en artikel har tomt i inpris-fältet och siffran noll i utpris kommer denna säljas som ett "öppet pris" där man själv väljer pris på varan när denna matas in i kassan. Om en artikel har både siffran noll i inpris och utpris kommer denna säljas för noll kronor och hanteras som en så kallad "nollartikel". En artikel kan inte både ha tomt i inpris och tomt i utpris. 

Välj Butik

Här görs vanligtvis inga ändringar. I vissa fall kan en och samma användare finnas länkad till flera fysiska butiker vartefter man med denna funktion kan välja vilken eller vilka butiker som artikeln ska skickas till.

Artikelgrupp (Moms)

Välj också vilken artikelgrupp som artikeln ska sparas under. Tänk på att artikelgruppen bestämmer den moms som respektive ingående artikel kommer att säljas med. Det är därför mycket viktigt att placera artiklarna i "rätt" grupper. Vid minsta osäkerhet angående vilken moms en viss artikelgrupp samt artikel ska säljas med undersök detta med er redovisare. Knappen "Visa" öppnar upp ett informationsfönster som presenterar bland annat vilken momssats vald grupp arbetar mot. 

När alla uppgifter är inmatade välj knappen "Spara" för att lagra artikel till registret. Varan finns redo att säljas vid nästa ut- och inloggning i kassaprogrammet.

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.