Granska och förändra ett pågående kvitto - Mobila Betalningslösningen

Granska och förändra ett pågående kvitto

För att granska innehållet i det pågående kvittot går det bra att "dubbelklicka" på antingen totalsummabeloppet längst ner i bild eller på "senaste inslaget" längre upp till höger. Detta fyller samma funktion och öppnar upp en granskning av det pågående kvittot där det också går att göra förändringar likt att minska antal, öka antal, ta bort enstaka varor från kvittot samt att lägga till rabatt och text på enstaka artiklar.

 

Dubbeltryck för att öppna

En kvittoöversikt öppnas upp på skärmen där det tydligt framgår de artiklar, texter, rabatter med mera som är inslaget på kvittot.

 

Minska, öka, ändra

För att göra ändringar går det bra att använda plus-symbolen för att öka antal, minus-symbolen för att minska antal samt "pennan" till höger för att öppna upp den specifika artikelraden för ändringar på denna likt att rabattera enbart denna artikel. Se vidare om detta i separat avsnitt.

Tips! Minska antalet till noll för att ta bort en rad helt ifrån kvittot. 

Tryck på "OK"-knappen för att återgå till kassafönstret igen. 

Tips! Det går också att "swipa" in från vänster i kassafönstret för en liknande, men mer begränsad, redigeringsmöjlighet för det pågående kvittot.