Tidigare Kvitto / Skriva ut kvittokopia / Återköp från ett kvitto - Mobila Betalningslösningen

Tidigare Kvitto / Skriva ut kvittokopia / Återköp från ett kvitto

För att komma åt tidigare utslagna kvitto går det bra att öppna upp menyn för detta. Tryck på symbolen i toppmenyn som föreställer en klocka som går baklänges.

Urvalet går att göra i ett datumintervall. Ange från- och till-datum för urvalet som ska presenteras i listan nedanför. 

 

Återköp och Kvittokopia

För att skriva ut en kvittokopia tryck på den blåa knappen "KOPIA" och för att göra ett återköp av ett kvitto tryck på knappen "ÅTERKÖP". 

Det går enbart att skriva ut en (1st) kvittokopia och när samtliga artiklar från ett kvitto är återköpta går detta kvitto inte att återköpa igen.

 

Kvittonummer och innehåll

Försäljningskvitto är markerade till vänster i listan med ett grönt "S" (Sales) och eventuella återköpskvitton är markerade med ett gult "R" (Refund). Återköpskvitto och försäljningskvitto arbetar också i egna nummerserier vilket innebär att det kan finnas ett försäljningskvitto med försäljningskvittonummer 1 och ett återköpskvitto med återköpskvittonummer 1. Dessa är separerade som försäljning och återköp. 

Det går också bra att se innehållet på ett kvitto genom att markera detta i listan.