Utföra Återköp / Retur - Mobila Betalningslösningen

Utföra Återköp / Retur

Det går att genomföra återköp antingen som ett manuellt inslag eller genom att hämta ursprungskvittot från menyn "Tidigare Kvitton". I detta exempel tittar vi på hur man gör ett manuellt återköp.

Börja med att aktivera kassans "Återköpsläge" genom att trycka på knappen för detta i toppmenyn. 

Kassan växlar över och arbetar därefter med kommande inslag som återköp.

Slå in försäljning som vanligt och dessa inslag blir inmatade med negativa belopp redo för utbetalning. 

Slutför därefter utbetalningen mot valfritt betalsätt på samma sätt som en vanlig betalning. 

Kassan återgår automatiskt till normalt försäljningsläge efter att återköpskvittot är utslaget eller att funktionen för att påbörja nytt kvitto är valt. Det går inte att blanda vanlig försäljning och återköp på samma kvitto och dessa behöva hanteras separat. Det går inte heller att parkera ett återköpskvitto.