Genomföra betalning mot eget betalsätt på snabbknapp (Swish med flera) - Mobila Betalningslösningen

Genomföra betalning mot eget betalsätt på snabbknapp (Swish med flera)

Börja med att slå in de varor som kunden ska köpa och tryck därefter på snabbknappen för betalsättet

Tänk på att själva betalningen behöver hanteras separat! Kontrollera alltid noga att kunden har betalat innan utslaget mot betalsättet sker.

Ange det belopp som kunden erlägger (Swishar i exemplet). Om kunden erlägger en lägre del av beloppet kommer restbeloppet vara kvar för ytterligare betalning. 

Tryck på grön "OK"-knapp för att registrera betalningen.

Det går inte att ange ett högre belopp än totalen mot egna betalsätt på snabbknapp. För detta se vidare i separat dokumentation om de två inbyggda betalsätten via kassans betalaknapp.

Kvittot kommer att skrivas ut med en avdragspost för betalsättet på raden under själva varuinslagen samt registrera detta mot relevant betalsätt. Betalsättet samt totalsumman framgår därefter också ackumulerat på X- och Z-Rapporten för dagen.