Ändra en artikel i efterhand (Ändra pris med mera) - Mobila Betalningslösningen

Ändra en artikel i efterhand (Ändra pris med mera)

Logga in på Web Office

Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Artiklar". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden för mer information om detta.

 

Ändra artikelinformation

Det går när som helst bra att gå tillbaka och ändra benämning, streckkod, inpris och utpris på en artikel genom att trycka på knappen "Ändra" till höger om listan.

Det går också bra att byta artikelgrupp på artikeln. Ingen historisk försäljning påverkas av artikelgruppsbyte och eventuell byte mellan olika moms kommer således inte korrigeras retroaktivt.

Gör relevanta ändringar och slutför genom att trycka på knappen "Spara".

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.