Genomföra en kortbetalning - Mobila Betalningslösningen

Genomföra en kortbetalning

Börja med att ange varorna som kunden ska betala för och tryck sedan vidare för kortbetalning, antingen via egenplacerad snabbknapp eller den inbyggda betalafunktionen på samma sätt som vid en generell betalning.

Den inbyggda kortbetalningsmjukvaran från Westpay tar automatiskt över transaktionen samt hanteringen av kommunikation till inlösare och när betalningen är gjord växlas systemet automatiskt över till kassaprogrammet igen.

 

Blipp och chip

Blippa kortet genom att hålla det precis ovanför displayen eller för in kortet i kortläsarens botten avsedd för chipläsning av betalkort. Eventuell kod anges på enhets fysiska knappar. Använd med fördel det medföljande pinkodsskyddet som går att fästa på terminalens knappsats för att minska risken att obehörig ser kundens kod. 

 

Dricks / Extra

Om funktionen för "Extra" (Dricks) är aktiverad av Westpay möts man först av fönstret för att ange transaktionstotal (Belopp + Extra). Ange då totalsumma för transaktionen och behandlingen kommer att hantera överskottet som "Dricks" både på kundens kvitto och på kassarapporterna. Detta är en tilläggsfunktion och är inte aktiverat som standard. Kontakta Westpay för mer information och om möjligheten att aktivera detta.

Tips! Tryck "OK" eller grön fysisk knapp på själva enheten utan att ange något belopp för att fönstret ska gå vidare med "att betala"-summan. 

 

Ett kvitto med all information

När transaktionen är klar kommer kassan skriva ut kundens kvitto som även innehåller korttransaktionsinformationen. Kunden får således all information som behövs på ett kvitto och inte heller finns det något behov av, eller skrivs ut, ett "butikens exemplar" av transaktionsinformationen. 

 


Hur ser det ut när man genomför en kortbetalning?

I videon nedanför visar vi hur en kortbetalning mot en förprogrammerad snabbknapp kan se ut. 

Kvittorullen som används i videon är enbart för testning och den röda texten "Ej Kvitto" finns inte tryckt på kvittorullarna avsedda som kassakvitton. I videon används funktionen "Belopp + Extra" (Dricks) i kortbetalningsmjukvaran vilket inte är standard. 

När en kortbetalning initieras växlar systemet automatiskt över till den inbyggda mjukvaran från Westpay som tar hand om själva korttransaktionen. När denna är hanterad växlar fönstret tillbaka till kassaprogrammet som behandlar vidare kommunikationen mot de bakomliggande styrsystemen samt den molnbaserade kontrollboxen. När transaktionen är redo och referensnumret från kontrollenheten har returnerats till kassan skrivs kvittot ut. Behandlingen tar vanligtvis bara några sekunder såsom i videon.