Genomföra generell försäljning - Mobila Betalningslösningen

Genomföra generell försäljning

För att demonstrera hur man kan genomföra en helt vanlig och enkel försäljning börjar vi med att ange vad kunden ska köpa. I detta exempel handlar det om en bok som ska säljas med öppet pris då den specifika boken inte finns registrerad i artikelregistret

Snabbknappen "Öppet Pris Böcker" är förinställd mot varugruppen "Böcker" med korrekt moms upplagd via Web Office och redo att användas. 

 

Ange produkt

Tryck på knappen och ange summan för köpet. 

Tryck på "OK" för att inslaget ska matas in på kvittot.

Beloppet framgår tydligt längst ner och även i toppen där det senaste inslaget syns.

I detta exempel använder vi den kassans inbyggda betalaknapp. Tryck på knappen som föreställer en hand som tar emot mynt.

 

Ta emot betalning

Ange därefter hur kunden erlägger betalningen. I detta exempel använder vi kontanter där kunden gav oss ett hundra kronor. Vi låter därmed betalsättet vara fortsatt markerat på "handen som erhåller mynt" och anger ett hundra på siffertangenterna i fönstret samt slutför betalningen med "OK"-knappen i botten.

Tips! Det går enkelt att växla mellan samt dela betalning mellan de olika förinställda betalsätten genom att markera respektive betalsätt och ange summan. Kassans inbyggda betalaknapp levereras med de tre betalsätten kontant, kort och presentkort. Se mer i separata avsnitt om att komplettera denna vyn med ytterligare betalsätt.

För att växla till exempelvis kortbetalning i det inbyggda betalafönstret tryck på knappen som föreställer en hand som håller ett betalkort och därefter knappen "OK" i botten. Det går bra att erlägga en högre eller lägre summa på kort för att välja delsumma i annat betalsätt eller att välja en växelutbetalning exempelvis i kontanter. Presentkort fungerar på samma sätt som detta och knappen föreställer ett presentkort. 

Betalningen behandlas och kvittot skrivs automatiskt ut samt kassan återgår till startsidan och kassavyn igen.


Hur ser det ut när man genomför en betalning?

I videon nedanför visar vi hur en kontantbetalning mot en förprogrammerad snabbknapp kan se ut. En betalning mot en snabbknapp för ett egen betalsätt ser ungefär likadant ut och för en kortbetalning se videon i det separata avsnittet för detta. 

Kvittorullen som används i videon är enbart för testning och den röda texten "Ej Kvitto" finns inte tryckt på kvittorullarna avsedda som kassakvitton.

När betalningen hanteras sköter systemet automatiskt i bakgrunden all kommunikation mot de bakomliggande styrsystemen samt den molnbaserade kontrollboxen. När transaktionen är redo och referensnumret från kontrollenheten har returnerats till kassan skrivs kvittot ut. Behandlingen tar vanligtvis bara några sekunder såsom i videon.