Påbörja ett nytt kvitto / Rensa hela kvittot - Mobila Betalningslösningen