Uppdatera kassamjukvaran - Mobila Betalningslösningen

Uppdatera kassamjukvaran

Det är viktigt att säkerställa en uppdaterad mjukvara då det kontinuerligt bland annat genomförs optimeringar, funktionsförbättringar och stabiliseringar av systemet.

Det finns i nuläget två sätt att uppdatera kassamjukvaran.

  1. Via en automatisk centralt utskickad uppdatering.
  2. Manuellt via "Application Updater".

Räkna med att en uppdatering och omstart av terminalen vanligtvis är helt klart på mellan fem till tio minuter. 

Automatisk central uppdatering (enbart vid centrala utskick)

För att kontrollera efter en centralt utskickad version och genomföra denna uppdatering av kassaprogrammet går det bra att öppna inställningsmenyn uppe till höger i toppmenyn och därefter trycka på knappen [Sök efter Uppdatering].

Ifall det finns en uppdatering tillgänglig möts man av informationsfönstret och frågan "Frivillig uppdatering hittad. Vill du uppdatera nu?" där man kan välja "Ja" för att fortsätta eller "Nej" för att avbryta. 

Om man svarar "Ja" kommer kassaprogrammet automatiskt att stängas ner och den bakomliggande mjukvaran "Application Updater" ta över för att genomföra kassauppdateringen.

När uppdateringen är klar startar hela terminalen om och laddar som en vanlig uppstart in kassaprogrammet igen.

 

Uppdatera manuellt via Westpays "Application Updater"

Börja med att ta fram en så kallad "daglig kod" samt begär en uppdatering av appen antingen via er lokala kassatekniker eller genom att mejla eller chatta in till support. Teknikern behöver veta terminalens serienummer men även information om mjukvaran som finns under "inställningar". Invänta sedan klartecken att enhetens serienummer är registrerad för versionsuppdatering samt invänta den dagliga koden. Tänk på att den dagliga koden utgår vid dygnsskiftet.

Inför uppdatering

  • Förbered och ha redo den dagliga koden (via lokal tekniker eller genom att mejla eller chatta in till support).
  • Förbered terminalens serienummer för uppdatering (via lokal tekniker eller genom att mejla eller chatta in uppgifterna till support).
  • Förmedla information om mjukvaran och versionen till teknikern (finns under inställningsmenyn i appen).

Terminalens serienummer hittas på undersidan bakom kvittoskrivaren. Detta behöver teknikern veta. 

Informationen som teknikern behöver vid uppdateringsförberedelse utläses genom att klicka på inställningsknappen (kugghjulet) uppe till höger i kassan. 

Tag med fördel en bild på detta fönster eller skriv ner all information och lämna till teknikern. Teknikern behöver främst veta informationen som framgår till höger om "Kassaregisterprogram", "Terminal ID" och "Version". Terminal ID i detta fönster bör spegla terminalens serienummer. 

 

Genomföra uppdateringen efter att förberedelserna är klara

När teknikern har förberett er terminal för uppdatering går denna att hämta via den bakomliggande mjukvaran "Westpay Application Updater".

Börja med att stäng alla appar för att enheten ska öppna startskärmen "Carbon". Dra fram menynfunktionen från botten av skärmen och välj den högra knappen för att växla appar. 

Stäng därefter samtliga appar som är öppna genom att "kryssa" dem.

När samtliga appar är stängda möts man av startsidan "Carbon". Tryck med fingret på valfri plats i fönstret för att få fram de två alternativen "Daily Code" och "Payment Application".

Tryck på knappen "Daily Code" och ange därefter den dagliga koden som ni fått av teknikern.

Tryck på Grön knapp på enhetens fysiska tangenter för att godkänna koden och gå komma till nästa val. (Tryck inte på knappen "Payment Application då denna försätter enheten i fullskärmsläge. Om detta hänt starta enklast om hela enheten och gör om stegen.)

Tryck på knappen "Application Updater" för att påbörja uppdateringen. OBS! Detta förutsätter att terminals serienummer har blivit kopplad till en ny version. Om ingen ny version har kopplats till enheten i förväg kommer den senaste kopplade versionen laddas ner och installeras en gång till vilket inte tillför något till systemet.

OBS! Avbryt aldrig en initierad uppdateringsprocess.

OBS! Bryt inte heller strömmen under tiden en uppdatering sker.

Säkerställ därför alltid att det är gott om batteri eller att enheten är ansluten till elnätet inför uppdatering. Låt enheten arbeta klart och starta om av sig själv (vilket i vissa lägen görs upp till tre gånger innan uppdateringen är helt genomförd). Gör inte heller andra ändringar via denna "Carbon"-meny. När uppdateringen är helt klar kommer systemet återgå till inloggninsskärmen till kassaprogrammet. 

En sista möjlighet att avbryta uppdateringen uppkommer på skärmen. Om inget val görs kommer uppdateringen gå vidare automatiskt efter ett par sekunder.

Systemet behandlar automatiskt uppdateringen.

När uppdateringen är hämtad och installerad kommer systemet automatiskt att startas om. Omstart kan ske upp till tre gånger innan uppdateringsprocessen är helt klar. Låt med fördel därför enheten stå orörd i cirka tio (10) minuter efter att uppdateringsinstallationen är slutförd i Application Updater.

När allt är klart återgår terminalen till kassaporgrammets inloggningsskärm och det går bra att logga in och arbeta vidare som vanligt igen.