Utskrift av vapenrapporter (inför eventuell inspektion mm.)

Utskrift av vapenrapporter (inför eventuell inspektion mm.)

Via utskriftssymbolen nere till vänster finns möjlighet att ta ut diverse rapporter. Använd relevant utskriftsval för att ta ut dokumentet som antingen PDF eller exportfilstyp CSV. Dokumenten som tas ut exporteras samtidigt till en vald sökväg som görs i inställningsmenyn Blanketter och Rapporter. Ange sökvägen för både polisblanketter och rapporter till en mapp som enkelt finns tillgänglig samt säkerställ att samtliga rättigheter till mappen finns då vapenboken behöver tillgång till att spara dokumenten i mappen.

Välj relevant utskrift. 

  • Urval, skriver ut det urval som syns i listan på huvudsidan.
  • I lager, utskrift av lagerförda vapen.
  • Såld, rapport över sålda vapen. I detta val går det att välja från- och till-datum för att se sålda över en viss period.
  • Skriv ut etiketter, möjlighet att skriva ut etikett direkt ifrån vapenboken. För ytterligare information om denna funktion, se separat dokumentation.
  • Arkiverade vapen, tar fram en lista över de vapen som eventuellt blivit arkiverade i systemet.
  • Rekvisitionsnummer, möjlighet att ta fram ett specifikt eller ett urval inom ett intervall (från och till) av rekvisitionsnummer.
  • Vapen typ, utskrift av underlag för specifik vapentyp.
  • Öppna mapp, genväg till att öppna den valda mapp där samtliga dokument lagras.

Enligt polisens riktlinjer ska det skapas rapporter varje månadsskifte för vapen i lager, sålda vapen samt arkiverade vapen och skrivas ut oavsett om inspektioner är planerade eller inte. Rekommendationen är att dessa rapporter skapas ifrån Huvudkassan.