Batteribyte i sändare till besöksräknaren / people counter

Batteribyte i sändare till besöksräknaren / people counter

Om tilläggsfunktionen "besöksräknaren" används till er PC-baserade kassa finns utöver mottagaren till kassadatorn även minst ett sändarpar som är uppställda på de platser där passagerna räknas. Varje sändarpar består av två enheter som känner av när någon passerat mellan dessa. Sändarna är batteridrivna och kommer så småningom behöva batteribyte. Själva mottagaren, som är kabelansluten till kassadatorn, kräver inget batteribyte och inte heller krävs några inställningar efter att batteribytet är gjort då sändningsinställningarna (frekvensen) sköts av fysiska reglage (dipswitchar) inuti sändaren. 

 

Sändarparet

Ett sändarpar består av två liknande enheter. Huvudsändaren har en display på ovansidan som reflektionssändaren saknar. Båda enheter är batteridrivna och kommer behöva löpande batteribyte. Beroende på antal in- och utpasseringar håller batteritypen ER18505 normalt mellan ett till två år.

 

Symptom vid uttjänta batterier i huvudsändaren

  • Notis i PC-Kassa att batteriet är slut eller sändare blockerad.
  • Besöksräknaren har slutat att uppdatera passagen.
  • Displayen på huvudsändaren visar inte längre något.
  • Det blinkar inte längre något blått ljus i huvudsändaren när passage sker.

 

Symptom vid uttjänta batterier i reflektionssändaren

  • Besöksräknaren har slutat att uppdatera passagen.
  • Det blinkar kontinuerligt blått ljus i huvudsändaren.

 

Rekommendation är att alltid byta batteri på båda enheter samtidigt oavsett vilken enhet som har slut på batteri.

 

Batterityp ER18505

Dessa sändare är levererade med, och rekommenderas att användas med, batteritypen ER18505 3,6V vilka påminner om en tjockare variant av standard "AA"-batterier. Standard "AA"-batterier fungerar också att använda som en tillfällig lösning i dessa sändare. Rekommendationen är dock att använda ovan nämnd batterityp då dessa håller betydligt längre.

 

Öppna sändarna och plocka ut batteriet

Öppna locket genom att föra det rakt ut med fingret från vänster sida. Man gör på samma sätt både på huvudsändaren och reflektionssändaren.

Var noga med att hålla kvar locket då det är löstagbart och inte fallet ner på golvet och spricker. Lägg det sedan åt sidan så länge. 

Undvik att röra annan elektronik än batteriet vid bytet. Bilden nedanför visar hur huvudsändaren ser ut inuti. Batteriplaceringen är samma i båda enheter. 

Tag ur batteriet genom att lyfta den vänstra plus-polen ut ifrån sändaren först. (På bilden nedanför visas reflektionssändaren, bytet sker på samma sätt i båda enheter.)

Inuti batteriplatsen framgår även en bild över hur batteriet ska vara placerat. Den postiva (+) batteripolen ska vara till vänster och den negativa (-) till höger.

Sätt in det nya batteriet genom att föra in den med minuspolen först såsom på bilden och tryck sedan till den positiva polen så att batteriet placeras ordentligt i hållaren.

När batteriet är korrekt anslutet lyser ett fast blått sken i ca en sekund för att sedan slockna igen.

Sätt tillbaka locket genom att föra in den högra sidan och stäng luckan mot den vänstra. Tänk på att locket är på rätt håll när de nedre rundade batteristabiliseringarna i locket följer batteriets position. 

Tryck till ordentligt runtom locket så att det "klickar" till.

Gå förbi sändarna ett par gånger och kontrollera att huvudsändaren blinkar till när passagen görs. Det går även att följa in- och utpassagerna på huvudsändarens display. 

Batteribytet är nu genomfört!

 


Tips! Det går att som tillfällig lösning använda standard AA-batteriet. Tänk dock på att själva batteriplatsen är gjord för ER18505-storlek och att AA-batterier kan hamna något snett samt att de behöver bytas mycket mer ofta. Rekommendation är att alltid använda batteriet av typen ER18505. Kontakta er kassaförsäljare för hjälp att beställa dessa.