Zebra ZD421D - Etikettskrivare (Installation / Information / Tips)

Zebra ZD421D - Etikettskrivare

Etikettskrivaren ZD421D från Zebra är en av ersättarna till de mycket populära etikettskrivarna i Zebras GK-serie. ZD421D är en snabb och smidig etikettskrivare med hög kvalité och plats för flera olika storlekar på etiketter. Skrivaren laddas enkelt med etikettrullar och kalibreras med ett par enkla knapptryckningar. Denna modell finns med flera olika anslutningsutförande. För kassaanslutning erbjuder vi denna skrivare via USB-anslutning samt Ethernet (nätverkskabel). 

 

Guidens innehåll

 1. Översikt i bilder
 2. Funktionsknappar samt statuslampor
 3. Tänk på innan installation
 4. Ladda etiketter / Byta etikettrulle
 5. Kalibrera skrivaren
 6. Installation av skrivare via USB-kabel
 7. Etikettmallar samt inställningar i kassan
 8. Skriva ut etiketter från kassaprogrammet

 

Genväg till relaterade nedladdningar

 

1. Översikt i bilder

Mjuk design med powerknapp, funktionstangenter och statuslampor på toppen.

 

Funktionstangenter (paus, pappersmatning och avbryt), statuslampor samt powerknapp. Tryck på powerknappen en gång för att starta. Invänta att den vänstra statuslampan övergått från orange till grön. För att stänga av skrivaren går det bra att hålla inne powerknappen i cirka fem sekunder. Samtliga statuslampor lyser upp för att sedan slockna.

 

Baksidan på USB-modellen med kontakt för strömkabel, USB-A för mjukvaruuppdatering och USB-B (skrivarkontakt) för anslutning till datorn.

 

Locket öppnas genom att samtidigt skjuta de två reglagen framåt.

 

Plats för etikettrulle av olika storlekar.

 

Flyttbar sensor för avkänning av mellanrum, hål eller svart markering på etiketterna.

Tänk på att alltid säkerställa sensorns position beroende på typ av etikettavskiljare!

 

Insidan av locket där bland annat skrivarhuvudet och sensorreflektorn finns.

Tänk på att skrivarhuvudet kan bli varmt vid användning.

 

Hållaren breddas enkelt för etikettrullen inför etikettmontering.

 

Exempel på utskrift av etiketter.

 

2. Funktionsknappar samt statuslampor

 1. Powerknapp. Tryck en gång för att starta upp skrivaren. Håll inne knappen i cirka fem sekunder för att stänga av.
 2. Statuslampa. Indikerar normalt med grönt ljus när enheten är igång. Denna kan också pulsera i grönt vilket är helt normalt. 
 3. Pausindikator. När skrivaren är i paus lagras utskrifterna och kommer på en gång när enheten övergår till normalläge.
 4. Dataindikator. Skiner när enheten tar emot ett utskriftsjobb.
 5. Indikator för etikettrullens status. Indikerar bland annat när rullen börjar ta slut.
 6. Nätverksindikator för de skrivare som är nätverksanslutna.
 7. Paus-knapp. Aktiverar samt går ur skrivarens paus-läge.
 8. FEED-knapp. Matar ut tomma etiketter vid användning.
 9. Avbryt-knapp. Går enbart använda när skrivaren är i "pausläge". Avbryter pågående utskriftsjobb. (Håll inne i två sekunder för att avbryta).

 

3. Tänk på innan installation

Innan installationen av skrivaren utförs är det lämpligt att säkerställa etiketternas storlek samt vilken sorts avskiljemarkering de använder. Om skrivarens inställningar väljs till fel sorts avskiljemarkering eller om sensorn är ur position kommer skrivaren fortsätta att skicka ut tomma etiketter tills man manuellt avbryter utmatningen.

Den vanligaste avskiljaren på etiketter är mellanrum. Vissa etiketter skiljs med svarta streck och det finns även etiketter som avskiljs med utskurna "hål" i rullen. Det är viktigt att inställningarna görs korrekt efter att installationen är gjord. För att veta mer om hur detta ändras se separat guide.

 

Mellanrumsavskiljare

Det vanligaste är att etiketterna avskiljs med mellanrum. När mellanrum används är det viktigt att sensorn är positionerad "i mitten" av pappret och inom "sensorytan". 

Etikett med mellanrum som avskiljer. Sensorn i skrivaren "lyser igenom" pappret och känner av mellanrummen.

Svart linje-avskiljare

Exempel på hur avskiljare med svarta linjer kan se ut. Dessa är inte alltid "heldragna" utan ibland enbart som markeringar. Tänk på att sensorn måste positioneras så att den "träffar" en svart linje för möjlighet att känna av denna.

 

Säkerställ storleken på etiketterna

Vid osäkerhet om etiketternas storlek går det oftast bra att mäta dessa med en linjal eller liknande. Den vanligaste etikettstorleken är ungefär 57 millimeter i bredd och 31 millimeter i höjd (57,15 x 31,75). Beroende på storlek finns förberedda etikettmallar anpassade för de mest vanliga att ladda ner via denna guide. 

Andra vanliga storlekar.

 • 51x25 (50,8 x 25,4)
 • 76 x 25 (76,2 x 25,4)

Det finns mängder med olika storlekar och typer av etiketter. Uppsättning och mallarna som tillhandahålls i denna guide avser originaletiketter från Zebra i de vanligast förekomna storlekarna inköpta via kassaleverantörens centrallager. Andra etiketter och storlekar kan fungera men kan också resultera i separat hantering utanför generell support.

 

4. Ladda etiketter / Byta etikettrulle

Öppna locket på skrivaren genom att skjuta de två reglagen på höger och vänster sida ut från skrivaren. 

 

För ut hållarna så att etikettrullen kan placeras.

 

Rullen ska vara placerad med etiketterna uppåt såsom på bilden.

 

Drag sedan ut en bit av rullen och för in pappret under utmatningsjusterarna. Det är mycket viktigt att rullen hamnar under dessa utmatningsjusterare.

 

För etikettrullar med traditionell mellanrumsavskiljare säkerställ att avskiljesensorn är positionerad inom avkänningsområdet. För mer information om svart linje-avskiljare se mer om detta i separat dokumentation.

Positionera in sensorn så nära mitten av etiketterna som möjligt men ej utanför avkänningsområdet (markerat i grönt).

Stäng locket på skrivaren och utför en kalibrering enligt följande avsnitt.

 

5. Kalibrera skrivaren

Alltid när en etikettrulle är bytt eller man av annan anledning behöver kalibrera etikettavskiljaren går det bra att utföra en kalibrering direkt via skrivarens funktionstangenter. 

Håll inne "paus"-knappen och "avbryt"-knappen i tre sekunder. Skrivaren kommer då kalibrera och lägga etiketterna på rätt plats. 

Tänk på! Om etiketterna har hamnat fel eller man råkat dra i etikettrullen kan en kalibrering behövas för att utskriften ska hamna på rätt plats.

Skrivaren tar ut ett par etiketter och justerar automatiskt etiketterna till rätt position. 

 

6. Installation via USB-kabel

Börja med att säkerställa att strömkabeln är ansluten till strömkälla samt skrivaren och koppla in USB-kabeln i baksidan på skrivaren. Det går bra att att slå på strömmen på skrivaren redan nu med powerknappen på ovansidan, men koppla inte in USB-kabeln i datorn förrän senare under installationens gång. 

Följ installationsanvisningarna som visas på skärmen. 

Välj sedan att slutföra med rutan "Run the printer installation wizard" markerad.

Följ anvisningarna i installationsguiden.

Välj "Installera skrivardrivrutiner".

Läs igenom och godkänn licensavtalet och tryck knappen "Nästa".

Välj USB-port.

Först när installationen stannar i följande steg ska USB-kabeln anslutas till en ledig USB-port i datorn. 

 

När datorn känner av skrivaren övergår installationen till sista steget. Slutför installationen genom att trycka på knappen "Installera".

OBS! Markera inte denna skrivare som Windows standardskrivare.

Installationen är klar och kommer förinställd med inställningar för etiketter med mellanrumsavskiljare. Om etiketterna använder någon annan sorts avskiljare se separat dokumentation om hur detta kan justeras på skrivarens egenskaper.

Skrivaren är nu installerad och klar att ställas in i kassaprogrammet.

 

7. Etikettmallar samt inställningar i kassan

Beroende på etiketternas storlek finns en uppsättning förinställda etikettmallar anpassade för denna skrivare. Använd med fördel mallarna från denna artikel då de är anpassade för ZD421. Ladda ner relevant mall och spara denna på en plats i datorn likt c:\etiketter för att sedan enkelt lokalisera dem och ansluta dessa till kassaprogrammets inställningar. 

Tänk på att etikettmallen behöver sparas ner på samtliga datorer som ska ha möjlighet att skriva ut etiketter till exempel ifall skrivaren är ansluten över nätverk och delas av flera datorer. 

Nedladdning av etikettmallar

Fjärilsetikettmallen är anpassat utefter etikettmåtten 2,188 " WX 0,500 "L

 

Inställningar i kassaprogrammet

Innan etiketter kan skrivas ut behöver skrivaren väljas som etikettskrivare i kassaprogrammets inställningar.

Öppna menyn "Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter" och gå vidare till fliken "Skrivare och Etiketter". 

Tryck på knappen "Välj standard prislapp" för att bläddra till och välja den nedladdade etikettmallen.

Markera sedan i listan av installerade skrivare den nyligen installerade ZD421-skrivaren och tryck på knappen "Välj markerad skrivare som etikettskrivare". 

Slutför genom att trycka på knappen "Spara" och sedan "Stäng". Starta därefter om kassaprogrammet för att ändringarna ska träda i kraft. 

Tänk på att standard etikettmall appliceras på nya artiklar från dess att inställningen är gjord. Därför kan tidigare skapade artiklar ha en annan eller ingen mall vald. Se gärna mer om hur man tillser att alla artiklar i registret (även befintliga artiklar) får en etikettmall kopplad i den separata guiden om detta

 

8. Skriva ut etiketter från kassan

Det finns flera olika sätt att skriva ut etiketter ifrån kassaprogrammet. Se gärna mer om detta i våra separata artiklar som beskriver de mest vanliga tillvägagångssätten för etikettutskrift. 

 


Tips! 

Se gärna mer om Zebra ZD421D via den externa supportsidan för Zebraprodukter

För tips och information om statuslampornas betydelse se gärna mer om detta i Zebras användarmanual från sidan 39.