Confirma LABEL-ONE (4B-2054A) Etikettskrivare - Information och Installation

Confirma LABEL-ONE (4B-2054A) Etikettskrivare - Information och Installation

Innehåll

Nedladdningar
Allmän Information
  Datablad
  Inkoppling
  Kalibrering
  Etikettrulle (laddning, matning, centrering)
  Användning av Diagnostic tool
  Rengöring av skrivaren
  BarTender UltraLite
Installation USB
Installation Ethernet
Installation Wifi
Bilder
Felsökning
 

 

Nedladdningar

Drivrutin
Diagnostic Tool
BarTender
Dessa filer finns även på den medföljande CD-skivan

 

 

Allmän Information

 

Datablad

Utskrift 
Upplösning203DPI
Max Hastighet152mm/s
Max Bredd108mm
Max Längd1778mm

 

Media 
TypContinuous, gap, black mark, fan-fold & punched hole
Bredd25,4-118mm
Tjocklek0,06-0,25mm

 

Streckkoder 
1D Streckkoder

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 ,subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, 

EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on

2D StreckkoderPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code

 

Dimensioner (skrivare) 
HxBxD172x212x240mm
Vikt1,58kg

 

Egenskaper 
AnslutningUSB, Ethernet, Wifi
Arbetstemperatur5-40°C

 

 

Inkoppling

 

 

Kalibrering

Skrivaren kan kalibreras genom att hålla in feed-knappen vid uppstart, släpp knappen när den blinkar rött för att kalibrera. 
För att kalibrera och samtidigt skriva ut en info lapp, håll inne feed-knappen tills den blinkar lila, släpp då så kommer skrivaren kalibreras samt informationslapp skrivas ut. OBS! För att kunna se informationen på lappen bör ett stort utskriftsmedia användas, t.ex. en fraktsedelsetikett. OBS! Skrivaren måste startas om efter att informationslapp tagits ut, då den sätts i debug mode.
Skrivaren kan också kalibreras via Diagnostic Tool, se mer om Diagnostic Tool längre ner.

 

 

Etikettrulle (laddning, matning, centrering)


Etikettrulle laddas i den medföljande hållaren
 


Dra av den ena sidan, häng på rullen och för på sidan igen
 


Kontrollera att rullen är centrerad med de inbyggda linjalerna
 


Lägg i hållare med rulle i sitt fäste och centrera med de inbyggda guiderna

 

 

Användning av Diagnostic tool

Diagnostic Tool är ett program för att läsa och ändra information lagrat i skrivaren interna minne.
 


1. Interface - Här väljer du hur du vill koppla upp mot skrivaren, du kan även klicka på Setup knappen för att se tillgängliga skrivare på det Interface du valt. Smidigt för att hitta IP adress på en nätverksskrivare. Du kan även använda Printer Status för att kolla så du har kontakt med skrivaren.

2. Calibrate Sensor - Kalibrering av skrivaren.

3. Ethernet Setup - Används för att ställa in DHCP/Statisk IP för Ethernet kopplad skrivare (ej WiFi, då används istället fliken BT/WIFI).

4. Get / Set - Dessa knappar används för att hämta information samt lagra information i skrivaren. Klicka på knappen Get för att hämta information lagrad i skrivaren, alla rutor kommer då fyllas i med aktuell information, notera att du kan ändra mellan inch/mm om det är mått du måste kontrollera. Om något ska ändras måste knappen Set klickas på för att informationen ska föras över till skrivaren.
 


Under Ethernet Setup ställer du in DHCP/Statisk IP

 

 

Rengöring av skrivaren

Om utskrifter blir suddiga, eller om skrivaren är ovanligt högljudd kan den behöva rengöras.

  1. Vänta minst 5 minuter efter senaste utskrift innan rengöring påbörjas
  2. Stäng av skrivaren och dra ut alla kablar
  3. Öppna luckan och rengör skrivhuvud, sensor och gummi-rullar med bomull & alkohol (använd läkarsprit/finsprit, ej T-sprit)
  4. Vänta minst 10 minuter (med locket öppet) innan utskrift påbörjas

    OBS! Rör aldrig skrivhuvudet direkt med händerna

 

 

 

BarTender UltraLite

BarTender Ultralite är ett program som medföljer till skrivaren där du kan fritt designa etiketter utanför kassaprogrammet. Programmet finns för nedladdning under Nedladdningar i denna guiden, och medföljer även på den CD skiva som kommer med skrivaren.

Vi har ingen support på detta programmet, utan det kan används efter egen förmåga. Värt att notera är dock att programmet har en egen Utskriftsinställningar som används istället för det som ställs in i drivrutinen. Vid användande av BarTender Ultralite måste du alltså ställa in etikettstorlek i programmets egna Utskriftsinställningar

 

 

Installation USB

Tillse att utskriftsmedia är installerat (se ovan för instruktion).

Koppla in USB samt strömkabel.

Kalibrera skrivaren genom att hålla in Feed knappen vid uppstart, släpp knappen när den blinkar rött.

Kontrollera att skrivaren kalibrerats korrekt genom att trycka på Feed knappen, etiketter skall då matas ut en och en per tryck på Feed knappen.

Ladda hem och packa upp drivrutinen till skrivaren. Dubbelklicka på .exe filen för att starta installationen.


Markera "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" och klicka på Next

 


Vi rekommenderar att drivrutinen installeras i den katalog som programmet föreslår, klicka på Next

 


Kontrollera att valet "Kör Skrivarguiden efter drivrutinerna har packats upp" är ibockad och klicka på Finish

 


Välj "Installera skrivardrivrutiner" och klicka på Next

 


Här ska skrivaren hittas automatiskt, om den inte gör det, kontrollera alla kablarna och starta om installationen.
Skrivaren ska heta "4BARCODE 4B-2054A" i listan. Klicka på Next för att gå vidare

 


Välj ett namn på skrivaren, vi rekommenderar att man använder det förifyllda namnet. Klicka sedan på Next

 


Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Finish för att slutföra installationen av drivrutinerna

 


Installationen tar några sekunder att slutföra

 


Klicka sedan på Stäng för att avsluta guiden

Skrivaren är nu installerad och kan hittas under Devices & Printers

 


Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences

 


Under Papper, klicka på Nytt... för att konfigurera etikettstorlek

 


Skriv in ett namn och fyll i storleken på etiketterna. Klicka OK när du är klar

 


Kontrollera att etiketten du skapat ligger vald under Papper, klicka sedan på Apply och OK för att spara inställningarna

Skrivaren är nu installerad och konfigurerad och kan börja användas.

För att kontrollera att allt är korrekt inställt kan du skriva ut en testsida enligt nedan:

 


I Devices & Printers högerklicka på skrivaren och välj Printer properties

 


Under fliken General klicka på knappen Print Test Page, kontrollera att marginaler är korrekta och matning av etikett fungerar som det ska

 

 

 

Installation Ethernet

Den här delen förutsätter att skrivaren är kalibrerad för de etiketter som ska användas. Om skrivaren behöver kalibreras, följ instruktionerna under Allmän Information - Kalibrering högre upp i denna guiden.

Skrivaren kommer med DHCP aktiverat, vill du avaktivera DHCP och sätta fast IP, titta under Allmän Information - Användning av Diagnostic tool högre upp i denna guiden.

Oavsett om du kör med DHCP eller fast IP är resterande installationsförfarande det samma.

Om du inte vet IP adress på din skrivare finns det två sätt att ta reda på det. Antingen genom att ta ut en info-lapp fysiskt via skrivaren (notera att en stor etikett, typ fraktsedel, behövs för att informationen ska vara utläslig), eller genom programmet Diagnostic Tool. Vi rekommenderar att alltid installera Diagnostic Tool.

För att kontrollera skrivarens IP adress i Diagnostic Tool:
Under Interface, välj Ethernet och klicka sedan på Setup

 


I nästa ruta, klicka på Discover

 


Här syns nu IP adress på samtliga skrivare som hittats.

 

När du fått reda på skrivarens IP adress kan du fortsätta med installationen av drivrutinerna

 

Ladda hem och packa upp drivrutinen till skrivaren. Dubbelklicka på .exe filen för att starta installationen.


Markera "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" och klicka på Next

 


Vi rekommenderar att drivrutinen installeras i den katalog som programmet föreslår, klicka på Next

 


Kontrollera att valet "Kör Skrivarguiden efter drivrutinerna har packats upp" är ibockad och klicka på Finish

 


Välj "Installera skrivardrivrutiner" och klicka på Next

 


Välj Nätverk och klicka på Next

 


Välj modellen 4BARCODE 4B-2054A i listan och klicka på Next

 


Klicka på Skapa port...

 


Välj Standard TCP/IP Port och klicka på Ny port...

 


Klicka på Next

 


Fyll i skrivarens IP adress och klicka på Next

 


Kontrollera att Standard är valt och klicka på Next

 


Kontrollera att IP adressen är korrekt och klicka på Finish

 


Porten du skapade är nu med i listan, se till att den är vald och klicka på Next

 


Välj ett namn på skrivaren, vi rekommenderar att man använder det förifyllda namnet. Klicka sedan på Next

 


Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Finish för att slutföra installationen av drivrutinerna

 


Installationen tar några sekunder att slutföra

 


Klicka sedan på Stäng för att avsluta guiden

 

Skrivaren är nu installerad och kan hittas under Devices & Printers

 


Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences

 


Under Papper, klicka på Nytt... för att konfigurera etikettstorlek

 


Skriv in ett namn och fyll i storleken på etiketterna. Klicka OK när du är klar

 


Kontrollera att etiketten du skapat ligger vald under Papper, klicka sedan på Apply och OK för att spara inställningarna

Skrivaren är nu installerad och konfigurerad och kan börja användas.

För att kontrollera att allt är korrekt inställt kan du skriva ut en testsida enligt nedan:

 


I Devices & Printers högerklicka på skrivaren och välj Printer properties

 


Under fliken General klicka på knappen Print Test Page, kontrollera att marginaler är korrekta och matning av etikett fungerar som det ska

 

 

 

 

Installation Wifi

Den här delen förutsätter att skrivaren är kalibrerad för de etiketter som ska användas. Om skrivaren behöver kalibreras, följ instruktionerna under Allmän Information - Kalibrering högre upp i denna guiden.

För att koppla upp skrivaren till det trådlösa nätverket används Diagnostic Tool tillsammans med skrivaren inkopplad via USB.

Skrivaren kommer med DHCP aktiverat.

 


Med skrivaren inkopplad via USB, starta upp Diagnostic Tool och kontrollera att USB är satt som Interface, klicka sedan på knappen Get

 


Om programmet har kontakt med skrivaren hämtas nu all information lagrad i skrivarens interna minne

 


Välj fliken BT/WIFI och klicka sedan på knappen Scan 

 


Tillgängliga nätverk visas nu i listan

 


Välj rätt nätverk, och fyll i lösenordet

 


Klicka sedan på knappen Conn, vänta några sekunder medan skrivaren ansluter till nätverket. När det anslutit fylls IP adressen i automatiskt i rutan.

 


Du kan nu ändra Interface till WIFI och klicka på Setup för att kontrollera att skrivaren går att hitta på nätverket

 


Klicka på knappen Discover

 


Hittas skrivaren dyker den nu upp i listan, och här kan du även se IP adressen till skrivaren

Nu när skrivaren är uppsatt på nätverket kan du installera drivrutinerna. Om du ska installera på samma dator som du precis gjorde Wifi konfigureringen på, glöm då inte dra ut USB kabeln innan du påbörjar drivrutinsinstallationen.

Ladda hem och packa upp drivrutinen till skrivaren. Dubbelklicka på .exe filen för att starta installationen.
 


Markera "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" och klicka på Next

 


Vi rekommenderar att drivrutinen installeras i den katalog som programmet föreslår, klicka på Next

 


Kontrollera att valet "Kör Skrivarguiden efter drivrutinerna har packats upp" är ibockad och klicka på Finish

 


Välj "Installera skrivardrivrutiner" och klicka på Next

 


Välj Nätverk och klicka på Next

 


Välj modellen 4BARCODE 4B-2054A i listan och klicka på Next

 


Klicka på Skapa port...

 


Välj Standard TCP/IP Port och klicka på Ny port...

 


Klicka på Next

 


Fyll i skrivarens IP adress och klicka på Next

 


Sökningen kan ta upp till en minut att slutföra

 


Kontrollera att Standard är valt och klicka på Next

 


Kontrollera att IP adressen är korrekt och klicka på Finish

 


Porten du skapade är nu med i listan, se till att den är vald och klicka på Next

 


Välj ett namn på skrivaren, vi rekommenderar att man använder det förifyllda namnet. Klicka sedan på Next

 


Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Finish för att slutföra installationen av drivrutinerna

 


Installationen tar några sekunder att slutföra

 


Klicka sedan på Stäng för att avsluta guiden

Skrivaren är nu installerad och kan hittas under Devices & Printers

 


Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences

 


Under Papper, klicka på Nytt... för att konfigurera etikettstorlek

 


Skriv in ett namn och fyll i storleken på etiketterna. Klicka OK när du är klar

 


Kontrollera att etiketten du skapat ligger vald under Papper, klicka sedan på Apply och OK för att spara inställningarna

Skrivaren är nu installerad och konfigurerad och kan börja användas.

För att kontrollera att allt är korrekt inställt kan du skriva ut en testsida enligt nedan:

 


I Devices & Printers högerklicka på skrivaren och välj Printer properties

 


Under fliken General klicka på knappen Print Test Page, kontrollera att marginaler är korrekta och matning av etikett fungerar som det ska

 

 

 

 

Bilder

Kommer snart...

 

 

Felsökning

Feed knappen lyser rött - Kontrollera att locket är stängt

Skrivaren matar inte ut rätt längd - Kalibrera och ställ in rätt etikettstorlek i drivrutinen. Rengör sensor

Felmeddelande att Skrivaren befinner sig i ett feltillstånd/error state - Kontrollera kablage / kontrollera att IP är korrekt

Utskrift blir snett på etikett - Kontrollera att rullen är centrerad, kontrollera att centrerings-slidern är korrekt inställd

Diagnostic Tool hänger sig - Starta om skrivaren