HC-1909BT Trådlös streckkodsläsare

HC-1909BT Trådlös streckkodsläsare

HC-1909BT är en trådlös, handhållen streckkodsläsare med medföljande basstation.
Innan användande av HC-1909BT bör streckkodsläsarens interna teckenlayout ändras till "International". Detta görs genom att skanna streckkoden för International Keyboard antingen i instruktionshäftet eller på etiketten på lådan.
De flesta streckkoder fungerar utmärkt utan denna ändring, men vissa specialtecken kan bli fel.

 

Innehåll i lådan:

 • Handenhet
 • Basstation
 • USB-dongel (sitter monterad i basstationen)
 • USB B - USB A kabel
 • USB C - USB A kabel
 • Instruktionshäfte

 

Tekniska specifikationer

 • Trådad & trådlös kommunikation
 • Upp till 100m (fri sikt) räckvidd vid 2,4ghz
 • Upp till 30m (fri sikt) räckvidd vid Bluetooth
 • Stöd för lagring av upp till 80.000 skannade streckkoder för senare överföring
 • Stöd för Windows 10, 11 & Android
 • Stöd för Bluetooth HID/SPP/BLE
 • Enkel programmering via streck/QR-koder

 

Bilder

 

Anslutning
Kabelansluten
Vid kabelanslutning kopplas streckkodsläsaren via USB-C porten i foten på handenheten. Enheten både laddas och för över data genom denna kabel, och således behöver ingen parning göras.

Med USB mottagare/basstation
I basstationen sitter USB-dongeln, denna kan tas ut och sättas direkt i en dator, men man kan också låta den sitta i basstationen och koppla stationen till datorn via USB-B kontakten i basstationen.
För att para ihop handenheten med basstation/dongel så behöver man först skanna streckkoden för "Wireless 2.4G mode" och sedan streckkoden för "One-click Pairing". Handenheten kommer då blinka grönt/blått på ovansidan och man kan koppla in basstationen/dongeln. Handenheten piper två gången när den parats.
Streckkoderna för att para finns i instruktionshäftet som följer med, men du kan också använda QR-koderna längre ner på denna sidan

Via bluetooth
När man kör streckkodsläsaren via bluetooth används basstationen endast för laddning, och det är handenheten som paras direkt mot den andra enheten. För att para med bluetooth (HID mode) så skanna först streckkoden för "Bluetooth HID Mode", och därefter streckkoden för "One Click Pairing". Ovansidan på handenheten kommer blinka grönt/blått och enheten kan då hittas i den hårdvara den ska paras med som "BarCode Scanner HID". Handenheten piper till en gång vid lyckad parning.

 

Användning
Streckkodsläsaren kan användas med direktöverföring eller genom att lagra streckkoder och föra över senare. Enheten kan lagra upp till 80.000 streckkoder. För att skifta mellan de två sätten används streckkoderna "Synchronous Mode" (direkt överföring) och "Storage Mode" (lagra och för över senare) som båda finns i instruktionshäftet. I "Storage Mode" används streckkoderna "Upload All Data", "Total Data Uploaded" och "Clear All Data" för att ladda upp alla data, skicka antalet streckkoder som är lagrade samt rensa all data.
Med hjälp av streckkoderna i instruktionshäftet, eller QR koderna nedan, kan man också lägga till suffix, stänga av vibration, sätta ljudvolym samt sätta hur lång tid det ska ta för handenheten att gå i strömsparläge.

 

QR-koder för programmering

Suffix

Add CR Lägger till Enter-slag i slutet
Remove CR Tar bort Enter-slag i slutet

 

Parning

Wireless 2.4G mode Sätt läsaren i Wireless 2.4G läge för användning med USB dongel
Bluetooth HID mode Sätt läsaren i Bluetooth läge
One-click Pairing Starta parning med antingen USB dongel eller Bleutooth enhet

 

Överföringsläge

Synchronous Mode Sätt läsaren i direktöverföringsläge
Storage Mode Sätt läsaren i inventeringsläge (läs in, lagra och för över senare)
Upload All Data För över all lagrad data i läsaren
Clear All Data Raderar all lagrad data i läsaren
Show Count Total Skickar antal lagrade koder i inventeringsläget

 

Standby

Sleep time 30s Läsaren går i standby-läge efter att ha varit inaktiv i 30 sekunder
Sleep time 60s Läsaren går i standby-läge efter att ha varit inaktiv i 60 sekunder
Sleep time 5m Läsaren går i standby-läge efter att ha varit inaktiv i 5 minuter
Sleep time 10m Läsaren går i standby-läge efter att ha varit inaktiv i 10 minuter
Sleep time 30m Läsaren går i standby-läge efter att ha varit inaktiv i 30 minuter
Sleep time off Läsaren går aldrig i standby-läge

 

Ljud

Volume High Hög volym
Volume Medium Medelhög volym
Volume Low Låg volym
Volume Mute

Stäng av ljudet

 

Vibration

Vibration On Enhetens vibration vid skanning påslagen
Vibration Off Enhetens vibration vid skanning avslagen

 

Batteri

Battery Display Skickar batteriets laddningsprocent