Zebra ZD421D - Ändra hur skrivaren hanterar avskiljemarkering

Zebra ZD421D - Ändra hur skrivaren hanterar avskiljemarkering

Öppna datorns "kontrollpanel" och gå vidare till "Enheter och Skrivare". 

Högerklicka sedan på etikettskrivaren ZD421 och fälj menyn "Egenskaper för skrivare".

Tryck på knappen "Inställningar" för att komma åt skrivarens utskriftsinställningar.

Öppna fliken "Utskriftsformat" och ändra i rullistan "Mediatyp" till relevant avskiljare.

När detta är gjort tryck på knappen "Verkställ" och starta om både kassadatorn och etikettskrivaren.