Kringutrustning

Montera kunddisplay på VendoPOS 1-series

Montera kunddisplay på VendoPOS 1-series Här följer en förenklad steg-för-steg-guide som förklarar hur man på egen hand monterar kunddisplayen till POS-terminalen VendoPOS 1-series. Förberedelse OBS! Låt datorn först och främst vara urkopplad från strömkälla när monteringen görs. Till monteringen behövs en helt vanlig stjärnskruvmejsel i mellanstorlek. Det går oftast bra att montera displayen utan ytterligare hjälp men det finns moment där det underlättar att vara två. Datorn behöver in...

VendoPOS 1-series: Kunddisplayens funktionsknappar

VendoPOS 1-series Kunddisplayens funktionsknappar På baksidan av kunddisplayen till VendoPOS 1-series finns fem (5) funktionsknappar samt en LED-indikator som visar med grönt sken när displayen är påslagen. Knapparna används bland annat för att sätta på och stänga av skärmen samt för att styra det inbyggda menygränssnittet där ljusstyrka, kontrast, dimensioner med mera kan justeras. Funktionsöversikt - Slå på/av kunddisplayen. (Kan behövas ifall strömmen varit helt urkopplad ur datorn)....

BCP ONE - Para fler skannrar till samma antenn

BCP ONE - Para fler skannrar till samma antenn Det går bra att para en skanner till en annan mottagare (antenn) så fler skanners kan användas utan att behöva byta mottagare eller ha fler kassadatorer. En skanner kan aldrig vara kopplad till fler än en mottagare. I skannern, välj "Settings" och sen "Pairing". Välj sedan "Normal mode". Nu visas följande meddelande i skannern. Ta ur mottagaren (antennen) ur datorn, vänta ett par sekunder och sätt tillbaka mottagaren igen. Nu ska följa...

Batteribyte i sändare till besöksräknaren / people counter

Batteribyte i sändare till besöksräknaren / people counter Om tilläggsfunktionen "besöksräknaren" används till er PC-baserade kassa finns utöver mottagaren till kassadatorn även minst ett sändarpar som är uppställda på de platser där passagerna räknas. Varje sändarpar består av två enheter som känner av när någon passerat mellan dessa. Sändarna är batteridrivna och kommer så småningom behöva batteribyte. Själva mottagaren, som är kabelansluten till kassadatorn, kräver inget batteribyte och inte...

Digital Kassavåg

Digital Kassavåg PC-Kassa är certifierad av Research Institutes of Sweden (https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag/industrialisering-och-kvalitetssakring/produktcertifiering) för användning av kassakopplade vågar med protokollen Nixdorf och Stathmos 13. Vågar som kommunicerar via andra protokoll kan också fungera men tillhör således inte den grupp av vågar som certifieringen innefattar. Som ett exempel använder vi den populära modellen DIGI DS-781 i denna guide. Detta är en kompakt och lätt...

BCP-ONE Trådlös Skanner / Inventeringsskanner

BCP-One Trådlös Skanner / Inventeringsskanner Detta är en guide som visar hur man installerar och kommer igång med BCP-ONE trådlös skanner och inventeringsskanner. För information om hur inventeringsflödet fungerar i kassan med både videoguider och annan dokumentation besök gärna avdelningen med samtliga inventeringsguider. (https://helpdesk.nutid.se/547443-Inventering--Lagerhantering) Handenhet. BCP-One är en trådlös handenhet som kan användas som fristående streckkodsläsare eller inven...