VendoPOS 1-series: Kunddisplayens funktionsknappar

VendoPOS 1-series
Kunddisplayens funktionsknappar

På baksidan av kunddisplayen till VendoPOS 1-series finns fem (5) funktionsknappar samt en LED-indikator som visar med grönt sken när displayen är påslagen. Knapparna används bland annat för att sätta på och stänga av skärmen samt för att styra det inbyggda menygränssnittet där ljusstyrka, kontrast, dimensioner med mera kan justeras. 

Funktionsöversikt

  1. Slå på/av kunddisplayen. (Kan behövas ifall strömmen varit helt urkopplad ur datorn).
  2. Öppna inställningar för kunddisplayen / Acceptera val.
  3. Navigera upp i menyn.
  4. Navigera nedåt i menyn.
  5. Bakåt.
  • LED-indikator

Tryck på bilden för att förstora.

När displayen är aktiv lyser LED-lampan med ett grönt sken.

LED-lampan lyser med ett rött sken ifall datorn är avstängd men tillkopplad till ström, ungefär som ett viloläge. Om LED-lampan inte lyser alls är kunddisplayen avstängd och behöver slås på igen.