Montera kunddisplay på VendoPOS 1-series

Montera kunddisplay på VendoPOS 1-series

Här följer en videogenomgång samt en förenklad steg-för-steg-guide som förklarar hur man på egen hand monterar kunddisplayen till POS-terminalen VendoPOS 1-series.

 

Förberedelse

OBS! Starta inte upp datorn innan kunddisplayen är monterad och låt datorn vara urkopplad från strömkälla när monteringen utförs.

Om datorn startas upp utan kunddisplayen kan systemets touchfunktion behöva aktiveras och kalibreras på nytt.

Till monteringen behövs en helt vanlig stjärnskruvmejsel i mellanstorlek. Det går oftast bra att montera displayen utan ytterligare hjälp men det finns moment där det underlättar att vara två. Datorn behöver inte läggas ner utan kan vara stående under hela monteringen. De två fästskruvarna är fasttejpade på kunddisplayens metallfäste. Tag bort tejpen och spara skruvarna till monteringen.

 

Videogenomgång

Klicka på videon för att spela upp i fullskärm.

Speltid: 01:13

 

Steg-för-steg-guide

  1. Tag av skyddslocket för anslutningskontakten.
  2. Koppla in anslutningskabel och sätt metallfästet på plats.
  3. Skruva fast de två skruvarna.

Tips! Beskrivning av kunddisplayens funktionsknappar.

 

1. Tag av skyddslocket för anslutningskontakten.

Börja med att ta av plastlocket som finns på huvudskärmens övre kant. Det går oftast bra att ta av locket utan verktyg men om det sitter hårt, använd hjälpmedel försiktigt för att inte skada skärmen.

Locket avlägsnas genom att ta tag i det från den utskurna sidan och lyftas ett par millimeter upp. Locket lossnar då och kan dras av. 

Tänk på att inte lyfta locket rakt upp med kraft då detta kan skada plastinfästningen för displayen.

Under locket finns kontakten där kunddisplayens anslutningskabel ska kopplas.

 

2. Koppla in anslutningskabel och sätt metallfästet på plats.

Packa upp kunddisplayen och vinkla ut metallfästet som på bilden nedan så att anslutningskabeln blir synlig.

Metallfästet och anslutningskabeln.

Låt metallfästet på kunddisplayen passa in i hålen på huvudskärmen. Anslut kabeln genom att trycka till den ordentligt men med försiktighet. Vinkla sedan skärmen och dess två skruvhål på plats.

Anslutningskabeln passar bara på ett håll då kontakten har en utskärning avsedd för detta så man behöver inte vara orolig att den ansluts åt fel håll.

 

3. Skruva fast de två skruvarna.

Skruva slutligen fast de två medföljande skruvarna när anslutningskabeln är inkopplad och metallfästet ligger på plats mot huvudskärmen. 

Spänn åt skruvarna ordentligt men med en varsam hand. När skruvarna är åtdragna är monteringen klar.

Skärmen går sedan bra att vinkla efter behov. Ställ slutligen in skärmen i önskat läge.

Lycka till med monteringen!