BCP-ONE Trådlös Skanner / Inventeringsskanner

BCP-One Trådlös Skanner / Inventeringsskanner

Detta är en guide som visar hur man installerar och kommer igång med BCP-ONE trådlös skanner och inventeringsskanner. För information om hur inventeringsflödet fungerar i kassan med både videoguider och annan dokumentation besök gärna avdelningen med samtliga inventeringsguider.

 

Handenhet. BCP-One är en trådlös handenhet som kan användas som fristående streckkodsläsare eller inventeringsskanner. Även nämnd som ”skanner”. Handenheten drivs av batteri och laddas via den medföljande USB-kabeln. För att spara batteri stängs den automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet. För att slå på / av handenheten håller man inne den röda på/av knappen. För att välja program använder man pil upp/ner samt bekräftar med knappen OK eller SCAN.

När man skall läsa en streckkod håller man inne den gula Scan knappen. Pil vänster (F1) samt höger (F2) är funktionsknappar och kan ha olika funktioner i respektive programval.

Mottagare. Mottagaren är en liten USB-enhet med en antenn som sätts direkt i den dator som kommer att hantera kommunikationen med handenheten. Flera skanners kan ansluta till samma mottagare om så önskas.

För mer information om hur man ansluter fler handenheter till samma mottagare, se avsnittet: Fler handenheter.
Windows uppfattar USB-enheten som ett tangentbord varvid inga extra drivrutiner behövs.

Räckvidd. Handenheten och mottagarens räckvidd påverkas mycket över miljön i er lokal som till exempel betongväggar, plåthyllor etc. Signalstyrkan visas uppe i vänstra hörnet i handenheten.

 

 

 

Kom igång 

Förpackningens innehåll - Handenhet - Mottagare - Antenn - Laddare - USB Kabel

Börja med att montera antennen på mottagaren, skruva åt försiktigt! Handenheten laddas via medföljande USB-kabel och laddare. Notera att som med alla batteridrivna apparater rekommenderas det att man undviker nattlig laddning. Sätt sedan in mottagaren i en ledig USB-port på den dator du önskar överföra artiklarna till. Ta nu del av dokumentationen som berör det användningsområde du önskar, som till exempel Inventering, Etiketter m.m.

Inventory. Detta programval använder man om man vill arbeta med inventering eller när man vill lagra flera artiklar för att sedan överföra allt samtidigt. Man kan antingen påbörja en befintlig inventering eller skapa en helt ny inventering. I PC-kassa väljer man hur den lagrade informationen skall hanteras. I PC-Kassa kan du välja att antingen:
1. Skapa ny inventeringslista
2. Komplettera befintlig inventeringslista
3. Skriva ut etiketter
När man arbetar med Inventory så lagras artiklarna i handenheten tills man väljer att föra över dessa. Efter överföring kan man välja att antingen fortsätta lagra artiklar eller tömma de man har lagrat. Handenheten håller reda på vilka artiklar man har fört över och man kan välja att endast överföra ”EJ överförda artiklar”, eller ALLA artiklar igen.
Tänk på! Väljer man att föra över alla artiklar igen, så kan det bli dubbletter i din inventeringslista!
För att tömma handenheten på sparade artiklar se avsnittet: Clear memory.

 

   

Inventory. Tryck knappen OK eller SCAN för att starta inventeringsfunktionen. Samma program kan även användas för att aktivera etikettutskrift i kassaprogrammet över lagrade artiklar.
Inventory / funktionsval
1. Scan: Välj denna funktion för att börja skanna och lagra artiklar till din inventering eller etikettutskrift.
2. Upload: Överför artiklarna till kassasystemet.
3. Settings: Används ej, inställningarna är rätt från början.
4. Browse: Bläddra bland lagrade artiklar i handenheten, se instruktioner på handenhetens skärm.

 

  

Inventory / 1. Scan. Tryck på den gula knappen [SCAN] för att skanna streckkoden på den artikel du önskar lagra. När streckkoden är identifierad så anger man antalet av den varan. Samma artikel kan skannas fler gånger då antalen summeras från de olika inmatningarna. 

  • Automatisk en (1) styck vid skanning (PIL NER). Manuellt inmatningsläge (M i övre högra hörnet) innebär att man själv anger antalet av artikeln. Detta är standardinställningen på handenheten. Automatiskt inmatningsläge (A i övre högra hörnet) innebär att handenheten automatiskt anger antalet ett (1) för varje gång streckkoden skannas och sparar/ökar saldot med detta. Det går bra att vid automatiskt läge direkt skanna nästa streckkod (eller samma streckkod) utan att trycka OK-knappen emellan. Om samma streckkod skannas igen ökar saldot på den streckkoden med en (1) styck. Använd PIL NER för att växla mellan dessa två lägen - manuell kvantitet och automatiskt en (1) styck, (A och M). Manuellt är standard, dvs man anger antalet efter skannat artikel. Vid manuellt inmatningsläge, bekräfta antalet med knappen [OK] eller [SCAN] och du kan identifiera nästa artikel. För att komma tillbaka till föregående meny tryck knappen [C].
  • Mata in streckkod manuellt (PIL HÖGER). Ifall en streckkod inte kan läsas går det bra att föra in denna manuellt via "Manual Input". Tryck på PIL HÖGER (F2-knappen) i Scan-läget för att markören ska ställa sig redo på "code:"-fältet för manuell inmatning av streckkod. Detta innebär att man på egen hand kan ange streckkodens samtliga siffror på siffertangenterna manuellt. Trycka på knappen [OK] för att ange antal och lagra sedan posten med samma knapp [OK].

Inventory / 2. Upload. Överför artiklarna till kassasystemet.
1. Unsent: Överför alla ”ej överförda” artiklar till kassasystemet. Handenheten håller reda på vilka artiklar du redan har överfört. På så vis kan man överföra portioner vart efter hand.
2. Sent: Överför alla artiklar till kassasystemet oavsett om dom redan är överförda eller ej. OBS! Använd denna funktion med försiktighet då den kan resultera i dubbletter i din inventering.

Inventory / Upload / 1. Unsent. Överför alla ”ej överförda” artiklar till kassasystemet. Handenheten analyserar dina lagrade artiklar och tar fram dem som ej är överförda, visar antalet streckkoder samt det totala antalet artiklar. Innan du kan påbörja överföringen måste du starta rätt funktion i kassan. Till exempel:
1. Inventering, skapa inventeringslista från skanner.
2. Inventering, öppna befintlig inventeringslista och hämta data från skanner.
3. Utskrift av etiketter.
När du gjort ditt funktionsval i kassasystemet så väljer du skannertypen: BCP-One. När kassasystemet säger "Väntar på data" och uppmanar dig att aktivera skannerns överföring så trycker du pil vänster (F1) på handenheten. När överföringen är gjord så visar handenheten ”Transfer complete”. Efter överföring kan du välja att fortsätta skanna artiklar och listan i handenheten kompletteras och uppdateras samt de nya artiklarna flaggas som ”ej överförda”. Du kan också välja att rensa alla artiklar i handenheten och börja om på en ny lista. Se ”Clear memory”

 

  

Wireless scan. Använd handenheten som en trådlös skanner och överför streckkoden direkt. Om handenheten är utanför räckvidd från mottagaren så visas en tom antennsymbol i det övre vänstra hörnet samt artiklarna blir flaggade som ”Ej överförda” och kommer överföras när räckvidd erhålls. Alternativt överför man dessa manuellt under 2. Upload.
1. Scan: Börja skanna artiklar. Tänk på att artiklarna matas in direkt i det aktuellt fönstret i kassasystemet.
2. Upload Överför manuellt artiklarna till kassasystemet, antingen alla ej överförda eller alla artiklar på nytt.
3. Prefix. Används ej.
4. Suffix Används ej.

Wireless scan / 1. Scan. Nu är handenheten redo att börja skanna, tryck den gula knappen [SCAN] för att skanna en artikel. Artikeln överförs direkt till kassasystemet om du befinner dig inom räckvidd. Med denna funktion kan du använda handenheten som en extra streckkodsläsare i kassan.

Wireless scan / 2. Upload. Om handenheten varit utanför räckhåll eller av någon annan anledning inte överfört artiklarna till kassasystemet så kan man manuellt överföra artiklarna.
1, Unsent: Överför endast de artiklar som inte överförts.
2. Sent: Överför alla artiklar oavsett tidigare överfört eller ej.

 

 

Clear Memory: Rensa alla lagrade artiklar i handenheten och börja om med tom lista.
Clear Memory / Remove items: Välj Remove items och tryck knappen [OK] eller [SCAN] samt tryck igen på att bekräfta raderingen. OBS! Raderade artiklar kan inte återfås.
Restore factory defaults: Används för att återställa handenheten i standardläge.

Set Time Om klockan i handenheten är felaktig kan man ändra tiden här. Tiden i handenheten har ingen större funktion mot kassasystemet. Om funktionen i kassasystemet har stöd för tidpunkt, så blir det tillfället då man överförde artiklarna till kassasystemet.

 

Fler handenheter.  Som standard är varje handenhet knuten till sin specifika USB-mottagare. Man ser lätt vilken mottagare som tillhör vilken handenhet genom att jämföra serienumret på baksidan. Därför är det möjligt att använda flera handenheter samtidigt utan att dom krockar med varandra. Det är inte rekommenderat att köra flera USB-mottagare på samma dator, utan välj i så fall fler datorer eller byt USB-mottagare i datorn efter att varje handenhet har överfört. Man kan ställa in att handenheten inte enbart kommunicerar med sin specifika USB-mottagare utan med den USB-mottagare den fått kontakt med. För detta krävs en inställning i din handenhet. Denna inställning gör det möjligt att använda fler handenheter till en USB-mottagare.

Läs mer i vår artikel om hur man kan para flera handenheter till samma mottagare: BCP ONE - Para fler skannrar till samma antenn