Digital Kassavåg

Digital Kassavåg 

PC-Kassa är certifierad av Research Institutes of Sweden för användning av kassakopplade vågar med protokollen Nixdorf och Stathmos 13. Vågar som kommunicerar via andra protokoll kan också fungera men tillhör således inte den grupp av vågar som certifieringen innefattar.

Som ett exempel använder vi den populära modellen DIGI DS-781 i denna guide. Detta är en kompakt och lättplacerad våg med interface för koppling till kassaregister. Den har en tydlig LCD display och finns även med kunddisplay på stolpe DS-781PR. Som standard är den utrustad med RS-232 interface för koppling till kassaregister och denna våg ansluts via Nixdorf-protokollet.

 

 

 

För produktblad och ytterligare hårdvarusupport för själva vågen klicka här för att komma vidare till StrongPoint.


Inställningar och installation av våg i PC-Kassa

Innan vågen kan tas i bruk behöver tilläggsmodulen för vågtjänsten beställas och installeras i bakgrunden för att vågen ska fungera och vara godkänd som kassakopplad våg. Tag kontakt med er säljare för att beställa installation av tjänsten för digital kassavåg.

Inkoppling och kassainställningar följer samma tillvägagångssätt oavsett om det är en Nixdorf, Stathmos 13 eller andra protokoll.

 

Börja med att koppla in vågens kommunikationskabel i en ledig COM-port i datorn. Kontrollera vilken port den är kopplad till. Dessa vågar ansluts med en seriell RS232-kontakt. 

Vågen ska alltid vara programmerad att returnera vikt i Kg samt inställd efter parametrarna längre ner i avsnittet.

 

För vidare hjälp med programmering av hastigheter mm. i olika modeller av kassavåg tag kontakt med er säljare. Vi förklarar själva programmeringen av modell DS-781 längre ner.

 


Ställa in Protokoll

För att komma åt inställningarna där vi berättar för PC-Kassa hur vågen kommunicerar, gå via menyn Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter - Extern Hårdvara - Digital Kassavåg. 

DIGI DS-781 kommunicerar via protokollet Digi - Nixdorf.

Kryssa i rutan "Använd Digital Kassa våg" samt rutan för "Automatiskt tryck OK" och ställ in parametrarna i fälten som gäller för den vågmodell ni använder. För Nixdorf och Stathmos följer nedanför en tabell över rätt parametrar. Vill man inte att kassan ska mata in den vägda varan på kvittot direkt, kryssa ur rutan för "Automatiskt tryck OK". Till exempel för att få möjlighet att skriva ut etikett direkt från viktfönstret.

Spara, Stäng och starta därefter om PC-Kassa för att inställningarna ska träda i kraft. 


Nixdorf (DS-871, DS-866 m.fl):

Port: Den COM-port som vågen fysiskt är inkopplad i

Hastighet: Skall vara 9600

Databitar: 8

Paritet: None

Stoppbitar: 1


Stathmos 13:

Port: Den COM-port som vågen fysiskt är inkopplad i

Hastighet: Skall vara 4800

Databitar: 8

Paritet: None

Stoppbitar: 1


CAS NCI General:

OBSERVERA att detta protokoll ej är certifierad av Research Institutes of Sweden

Port: Den COM-port som vågen fysiskt är inkopplad i

Hastighet: Skall vara 9600

Databitar: 7

Paritet: Even

Stoppbitar: 1


Artikel som Viktvara

För att artikel ska hanteras som viktvara av PC-Kassa behöver denna registreras i artikelregistret som Enhet Kg. Tänkt också på att sätta priset efter kilopris för att kassan ska kunna räkna rätt då varan och vikten är identifierad.

Mata in artikeln i försäljningsfönstret och kassan hämtar upp vikten från vågen och skapar inslaget på kvittot. Det går lika bra att lägga en vikt på vågen före artikeln identifieras som efter. Identifieras ingen vikt däremot så kommer fönstret slutligen ge ett meddelande om detta och stängas.

  

Tänk på att vågen måste vara inställd för att returnera vikt i Kg.

 


Programmera Våg DS-781

För att göra inställningar i själva vågen där man ställer rätt Baudrate, Databitar mm. används en binär uppsättning av tal för programmering av denna modell. För information om hur andra modeller av vågar konfigureras, tag kontakt med er säljare av våg alternativt tillverkarens kundsupport.

Se längre ned, tabellen, där det står listat vad som ska fyllas i via stegen i guiden.

Börja med att hålla inne den blå tangenten med två pilar och en nolla. Tryck samtidigt som den blå tangenten är intryckt på siffrorna 1 4 1 (en i taget) på sifferpanelen bredvid. Då kommer man åt SPEC-menyn för nästa steg.

SPEC-menyn visas och med nummerknapparna matas korrekt 4-siffriga binära tal in på respektive SPEC-meny.

Acceptera inmatningen med den gula knappen med en stjärna och vågen går vidare i SPEC-menyn till nästa post.

När alla SPEC-menyerna är korrekt satta, tryck på knappen med två pilar och ett T för att avsluta menyerna.

Vågen är nu inställd med rätt parametrar!

Programtal för respektive "SPEC"-meny

SPEC00 - 0000
SPEC01 - 0001
SPEC02 - 0000
SPEC03 - 0000
SPEC04 - 0100
SPEC05 - 0000
SPEC06 - 1011
SPEC07 - 0100
SPEC08 - 1110
SPEC09 - 1111
SPEC10 - 1011
SPEC11-19 - 0000


Behövs ytterligare hjälp med er Digi-våg? Kontakta din säljare alternativt StrongPoint support för Digi-vågar.

StrongPoint Support: 0771 – 18 18 20

För att komma vidare till StrongPoint supportportal klicka här.