Reparationsinlämning av Vapen (Service Order)

Reparationsinlämning av Vapen (Serviceorder)

För hantering av reparationsinlämning av vapen finns den inbyggda kassafunktionen "serviceorder". Denna funktion är fristående ifrån vapenboken och är byggd för att hantera inlämning och utlämning av varor för reparation, antingen genom identifiering av artikelnummer eller via fritext. Det sker ingen länkning eller koppling till vapenboken vid användandet av serviceorder. För ytterligare och fördjupad beskrivning om detta se det generella avsnittet för Serviceorderhantering. Undersök och tillämpa alltid de regler som gäller för eventuellt lagerförande av produkter vid reparationsinlämning.

 

Tips i förberedelse

För att anpassa serviceorderhanteringen till vapeninlämning rekommenderas att göra ett par systemförberedelser innan användning.

  • Justera föreslagen färdigtid
  • Registrera egna statusmärkningar
  • Skapa knappar för serviceorderhanteringen

 

1. Föreslagen färdigtid

Innan serviceorderhanteringen påbörjas rekommenderas för vapenservice att ställa av den automatiskt föreslagna färdigtiden. Öppna menyerna Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter och gå till fliken Serviceorder.

Radera innehållet i fältet för "Föreslå klockslag" samt "Föreslå" då det i de flesta fall kan vara svårt att uppskatta en föreslagen tid för färdig service. För att använda fälten anges önskat antal dagar samt klockslag som föreslås vid ny serviceorder. Tänk på att inställningen är lokal och måste således ändras på samtliga kassor inklusive backoffice.

[Spara], [Stäng] och Starta om PC-Kassa efter ändringen är gjord.

 

2. Servicestatus

Registrera egna statusmärkningar till serviceorderhanteringen för få en tydlig översikt över arbetet. Status används även för eventuella automatiska meddelanden som skickas till kund. 

För ytterligare information om orderstatus, se den generella guiden för serviceorderhantering.

Öppna menyn Register - Order status / SMS

Skapa egna statusmärkningar genom att trycka på knappen  [Ny] och ange information samt eventuella inställningar för statusen. Tryck på [Spara] när detta är klart. 

 

3. Skapa knappar för Serviceorderhantering

För att komma igång med grunduppsättningen av serviceorderhantering behövs fem knappar. För ytterligare information om generell knapprogrammering, se separata avsnitt om detta. 

Högerklicka och välj programmera knapp för att påbörja knapprogrammering. 

  1. Ny Service. Används för att påbörja registreringen av en ny serviceorder. Använd makro ##NYSO##
  2. Spara Service. Sparar pågående serviceorder. Använd makro ##SPARASO##
  3. Skriv ut Service. Skriver ut både inlämingskvitto till kund samt verkstadskvitto. Använd makro ##SKRIVUTSOKUND##
  4. Hämta Service. För att söka fram eller hämta upp serviceorder. Använd makro ##HAMTASO##
  5. Betala Service. Går vidare till kassafönstret för betalning av aktuell och öppen serviceorder. Använd makro ##BETSO##

 

 


Registrera en inlämning

Tryck på knappen [Ny Service] och den vänstra kvittodelen av kassan omvandlas till serviceorderfönstret. Börja med att söka fram / registrera inlämnande kund genom att trycka på förstoringsglaset till höger. 

Efter att kunden är kopplad till serviceordern anges därefter information om reparationen. 

Fältet Tillverkn.nr används även för snabbspårning av serviceordern och rekommendation är att använda ex. REK-nummer i detta fält.

I "Benämning/Artikel", ange så många fält / rader som önskas med information. Dessa fält hanteras som textrader på serviceordern och gör ingen ytterligare artikelförsäljning. För att utföra artikelkoppling via serviceorder tryck ner tangenten [CTRL] på tangentbordet och sök efter artikelnummer / beskrivning. För att veta mer om generell serviceorderhantering, se separat dokumentation över detta. 

Öppna därefter fliken "SMS - övrig information" för att sätta status på ordern samt eventuella pristak och annan information. Avdelningen för utökad serviceorder täcks inte av denna guide.

När informationen är angiven tryck på knappen [Spara Service] följt av knappen [Skriv ut Service].

För att stänga aktuell serviceorder och återgå till kvittofönstret tryck på den röda knappen [Stäng]

Tips! Det går bra att söka fram och öppna servicen under hanteringstiden och komplettera med ytterligare rader, annan information eller byta status till exempelvis "Skickad Extern" eller markera reparationen med status "Klar".


Hämta och Betala Serviceorder

Tryck på knappen [Hämta Service] och ange antingen serviceordernumret eller snabbsök efter namn, efternamn eller Tillverkn.nr (REK-nummer) för att hämta listan på träffarna. Om serviceordernumret anges öppnas serviceordern direkt utan att först via listan över serviceordrar. 

Tips! För att ta fram en lista för att göra urval och andra sökningar tryck enbart tangenten [Enter] i fönstret för att öppna serviceorderlistan. 

För att öppna en serviceorder, dubbelklicka på denna eller tryck på knappen [Ok]. 

Komplettera serviceordern med ytterligare inslag, information eller sätt ny status.

För att ta betalt för serviceordern tryck på knappen [Betala Service] vartefter inslagen registreras på kvittosidan. Välj relevant val vid frågan om att spara inlämnade artiklar / arbetshistorik på kvittot. Genomför därefter betalningen.

Serviceordern är markerad som Betald med tydlig grön färg.


Tips! 

Det finns fler funktioner som hör ihop med serviceorderhantering. Högerklicka för att programmera knapp och välj att söka via makrolistan för ytterligare snabbkommandon som berör serviceorderhantering.