Köpa in begagnat vapen och genomföra utbetalning till kund

Köpa in begagnat vapen och genomföra utbetalning till kund

OBS! Förberedelser från avsnittet  Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen behöver vara gjorda för att detta ska fungera. 

Tryck på knappen för att registrera inköp och utbetalningsbelopp till kund. 

Ange det belopp som ni kommit överens om med kunden och betala därefter ut på valfritt betalsätt. 

Tips! Ange gärna textrader på inköpskvittot med information om inköpsobjektet. Makro för en knapp med fritext är ##TEXTRAD## 

 

Sammankoppla kvittot med kund genom att trycka på knappen för detta och sök fram eller registrera kunduppgifterna.

För mer information om hur en kund kan väljas eller registreras, se avsnittet om försäljning av vapen.

När kvittot är sammankopplat till kund framgår detta med kvittoposten "Kundkort" samt med kundinformationen i den nedre högra delen av kassafönstret.

Slutför utbetalningen med relevant betalsätt och inköpet är klart.

Nästa steg är att registrera det inköpta vapnet i artikelregistret samt i vapenboken vilket bör göras direkt efter att utbetalningen är gjord. 

OBS! Vi avråder starkt från att arbeta med systematiska utbetalningar till kort då risken att dessa transaktioner hanteras och spärras för penningtvätt är överhängande. För mer information om detta kontakta skatteverket för gällande regler. För att veta mer hur man i kassaprogrammet kan hantera manuella utbetalningar mot egna betalsätt istället likt "Utbetalning Bankkonto" se mer om detta i separat guide.