Reservera / Orderlägga Vapen

Reservera / Orderlägga Vapen

 

För att reservera vapen i vapenboken används kassafunktionen för orderläggning. När ett vapen är placerat på en order kommer det automatisk uppdateras med vapenstatus "Reserverad" i vapenboken samt bli länkad till kunduppgifterna som ordern kopplades till. Det går därefter att lägga till och kategorisera reserverade vapen med statusflaggor. Ett vapen måste ha vapenstatus "Osålt" för att vara möjligt att reservera.

I övrigt kan orderhantering via kassan användas till att bland annat skriva ut offert, följesedel och mer. För att veta mer om generell orderhantering se separata avsnitt om detta.

 

Knappar

Det finns olika sätt att arbeta med orderläggning i kassaprogrammet. I detta avsnitt går vi igenom funktionen som sparar de pågående kvittoinslagen till en order. Detta innebär att man först hämtar upp vapnet från vapenboken till kvittofönstret precis som vid en vanlig försäljning men där man sedan istället använder en ny knapp för att spara kvittoinslagen till en order. 

Två knappar behövs för att hantera detta. 

Knappen "Spara som Order" använder makro ##SPARASOMORDER##

Knappen "Orderlista" använder makro ##MANUELLORDER##

Högerklicka på valfri knapp och välj "Programmera knapp". Ange makrot i det översta fältet för detta och ange därefter lämplig knapptext samt design.

För att veta mer om hur man programmerar knappar se separat avsnitt om detta. 

 

Reservera (Orderlägga) ett vapen

Börja med att slå in vapnet i kvittofönstret antingen genom att öppna vapenboken som vanligt, markera det relevanta vapnet och trycka på knappen "Sälja", eller genom att söka fram och välja detta direkt via kassans kvittofönster.

Ange och registrera som vanligt kundens uppgifter när fönstret för detta öppnas och låt därefter inslaget ligga kvar i kvittofönstret. 

Tryck därefter på knappen "Spara som Order" och följ anvisningarna på skärmen. 

I detta exempel vill vi inte välja en annan kund och svarar "Nej" på frågan.

Kunden vi har valt är korrekt och vi svarar således "Ja" på frågan om att fortsätta med denna kund.

Då vi inte aktivt angivit en kreditgräns på kunden och då detta enbart avser en reservation svarar vi "Ja" för att skapa ordern trots detta meddelande.

Märkning av ordern är valfritt. Om ingen märkning ska göras går det bra att trycka "Nej" i fönstret. I exemplet märker vi ordern.

Systemet kommunicerar därefter automatiskt till vapenboken och justerar vapnets vapenstatus till "Reserverad".

Reservationen är klar och vapnet är markerat som "Reserverat" samt med hänvisning till "ordernumret". 

Tänk på att välja att även visa reserverade vapen i rullistan "Visa vapen med status" då detta inte längre har status "Osålt".

Vapenstatus visar "Reserverad" samt "ordernummer". Sätt med fördel också egna statusflaggor för ytterligare kategorisering av reservationerna. 

 

Arbeta med ordern och orderlistan

För att hämta upp kassans orderlista använder vi knappen "Orderlista" och i detta fönster kommer vi tydligt kunna följa samtliga order. Det går bra att öppna en order och göra kompletteringar genom att dubbelklicka på raden för ordern. Man kan även att flytta ordern till kvittofönstret genom knappen "Flytta till kvitto" för att ta betalt eller komplettera ordern samt spara som order på nytt. 

När en order är öppnad går det att skriva ut kundunderlag såsom offert, följesedel eller gå vidare för att fakturera och mer. För ytterligare information om detta, se separata avsnitt om generell orderhantering.

 

Släppa en reservation

Reservationsstatusen i vapenboken släpps automatiskt när vapeninformationen antingen tas bort från ordern eller om order raderas helt. För att ta bort ett vapen från en order går det bra att trycka på de röda kryssen till höger om inslagsraderna. Tänk på att ta bort samtliga rader som hör ihop med vapnet om detta ska raderas från ordern (reservationen ska släppas). 

För att radera en order helt, använd knappen "Radera" i orderlistan och markera därefter den eller de order som ska raderas.

Systemet uppdaterar automatiskt vapeninformationen och återställer vapnet till Osålt.

 

Manuellt ändra vapenstatus.

Det går inte att på egen hand ändra vapenstatus utanför de funktioner, såsom orderläggning, som styr detta. Om en manuell justering av vapenstatus från exempel "Reserverat" till "Osålt" behöver utföras, likt ifall ett vapen ligger reserverat utanför en order från äldre vapenboksversioner, vänligen kontakta teknisk support för ytterliga hjälp med detta.